ANUNŢURI

Anunţ

R O M Â N I A / JUDEŢUL CĂLĂRAŞI PRIMĂRIA COMUNEI  VASILAŢI – 917280 – VASILAŢI, str. Gării, nr. 79,  JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, TEL/FAX 0242-532555; 532555, e-mail: primariavasilati@yahoo.com PRIMARIA COMUNEI VASILAŢI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, organizează

Editoriale