1 Decembrie 1918 – la Şcoala Gimnazială nr. 1 Unirea

„Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. […]”, astfel marchează regretatul academician Florin Constantiniu semnificaţia istorică a zilei de 1 decembrie 1918.

Şcoala Gimnazială nr. 1 Unirea, în colaborare cu Căminul Cultural Unirea, va desfăşura în data de 29 noiembrie 2016, între orele 11-14 un eveniment în cadrul căruia vor avea loc manifestările culturale cu prilejul Zilei Naţionale a României organizate în cadrul Parteneriatului Educaţional „Ziua Naţională a României – 1 Decembrie 1918”. La activităţile consacrate acestui proiect vor participa cadre didactice şi elevi ai următoarelor instituţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Unirea, Şcoala Gimnazială nr. 1 Ştefan Vodă, Şcoala Gimnazială nr. 1 Dichiseni, Şcoala Gimnazială nr. 2 Borcea, Şcoala Gimnazială „Florenţa Albu” Vâlcelele şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Modelu. Scopul proiectului va fi: dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; îmbogăţirea cunoştinţelor istorice; cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; implicarea elevilor în activităţi de creaţie şi de comunicare cu elevi din alte şcoli.

Resursele proiectului vor fi: elevii instituţiilor de învăţământ invitate să participe. Coordonatorii acestui proiec dedicat Zilei Naţionale a României sunt profesorii Alexandru Liliana Viorica, Rusten Oana Maria, Chiriţă Petronela, Porumbăceanu Mihaela, Dobre Maria-Doina, Conachiu Valeria, Moise Liviu, Ilie Olguţa, Măncilă Viorica, Florea Tudora, Ghicu Carmen Maria, Cristea Mădălina, Barbu Ana Maria, Stoian Rodica Petronela,  Cocoşi Marius Iulian, Coman Corina, Mitea Răzvan şi învăţător Slujitoru Hariclia. Obiectivele specifice proiectului sunt următoarele: să prezinte Unirea ca ideal permanent al românilor de pretutindeni: să manifeste interes pentru evenimentul istoric; să localizeze în timp şi spaţiu evenimentul istoric; să conştientizeze importanţa evenimentelor istorice de la 1 Decembrie 1918 şi a oraşului Alba Iulia – important centru al istoriei şi culturii române; dezvoltarea creativităţii plastice a elevilor; realizarea unui recital de poezie şi dans prin identificare şi prezentarea unor cântece şi poezii patriotice; participarea cu dragoste şi interes la activităţile propuse; să dezvolte strategii pentru exprimarea adecvată şi în siguranţă a emoţiilor; să evalueze comportamente de cooperare în grup.

Grupul ţintă al proiectului vor fi elevii, care vor avea ca mijloace de utilizare: conversaţia,  exerciţii practice, expunerea, povestirea, activităţi interactive, etc. Programul activităţilor culturale dedicate proiectului „Ziua Naţională a României-1 decembrie 2016” include următoarele activităţi: „În zi de sărbătoare”- Şcoala Gimnazială nr. 1 Unirea; „Sărbătorim Marea Unire!”- Şcoala Gimnazială nr. 1 Ştefan Vodă; „1 decembrie, un vis împlinit”- Şcoala Gimnazială nr. 1 Dichiseni; „Unirea, Naţiunea a făcut-o!” – Şcoala Gimnazială nr. 2 Borcea; „Visul românesc împlinit- Marea Unire”- Şcoala Gimnazială „Florenţa Albu” Vâlcelele; „Unitate în diversitate”- Şcoala Gimnazială nr. 2 Modelu.

Iniţiatorul acestui proiect, Liviu Moise, administrator al căminului cultural a precizat următoarele:

„Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic, venind să definească sfera educaţională prin proiecte, grupuri ţintă, parteneriate, finanţări, obiective clar definite, evaluări şi diseminări ale informaţiilor, menite să contureze profilurile culturale ale preşcolarilor, să deschidă porţi spre educaţia permanentă. Dimensiunea europeană a învăţământului românesc presupune o disponibilitate şi o mobilitate crescută a cadrului didactic, o ancorare realistă în contextul economic actual, în centrarea întregii sale activităţi pe elevul de azi. La vârsta aceasta copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul profesorilor (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, să creeze şi să organizeze activităţi educative stimulative. Cetăţeanul de mâine, parte integrantă a unei comunitati locale, naţionale, dar şi europene.  Întrucât nu se poate stăvili progresul şi avalanşa de informaţie caracteristică evoluţiei societăţii umane şi secolului în care trăim, este necesar ca informaţiile noi să fie asimilate corespunzător, ducând la formarea armonioasă a personalităţii elevilor. În acest sens elevilor li s-au propus activitatea extracuriculară „Ziua Naţională a României – 1 decembrie 1918”. Evocarea unui eveniment istoric – în cazul de faţă UNIREA tuturor românilor într-un singur stat, în 1918 – nu se poate reduce la simpla narare a admirabilei performanţe politice a românilor din provinciile istorice româneşti, capabili să-şi ia soarta în propriile mâini şi să-şi decidă viitorul, ci este nevoie de o trăire intensă a emoţiilor trăite de înaintaşii noştri prin recitarea de poezii, intonarea de cântece patriotice”.

Cu prilejul acestui eveniment organizatorii au lansat invitaţii către toţi participanţii care vor purta ecusoane specifice acestei importante zile din istoria României. Nu în ultimul rând, organizatorii vor acorda diplome de participare pentru activităţile susţinute în zi de sărbătoare, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice din cadrul Parteneriatului Educaţional „Ziua Naţională a României – 1 Decembrie 1918”.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Vizită la faţa locului pentru mediatizarea proiectului transfrontalier “Opoziţie comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase”finanţat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Secretariatul Comun (SC) pentru Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria (BRCT...

Închide