32,5 milioane lei, excedentul bugetar înregistrat de CJ Călărași în 2015

Excedentul bugetului propriu al Judeţului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015 se ridica la valoarea de 32.538 mii lei, din care până la această dată fiind aprobată utilizarea a 26.961,85 mii lei.

Din diferenţa de excedent rămasă nerepartizată, executivul CJ Călărași dorește să realizeze următoarele obiective de dezvoltare:

Sănătate

„RK Cazan apă caldă, inclusiv proiect, autorizări ISCIR, furnizare și montaj – S.J.U. Călăraşi”, pentru care se va aloca suma de 100 mii lei. Aceasta este necesară întrucât acesta se află într-o stare de uzură fizică avansată, fiind la finele ciclului de funcționare (anul fabricației 1993), punând în pericol încălzirea Spitalului în perioada de iarnă 2016 – 2017.

În privinţa transferurilor de capital la S.J.U. Călărași, la poziția „Echipament RMN – inclusiv lucrări amenajare și documentație pentru autorizarea funcționării”, se propune suplimentarea sumei prevăzute inițial de 744.000 lei cu suma de 12.000 lei, rezultând suma totală de 756.000 lei. Suma totală reprezintă cofinanțare în cuantum de 10%, din valoarea totală de 7.558.000 lei. Diferența de 90%, respectiv 6.802.000 lei a fost solicitată de la Ministerul Sănătății, prin adresa S.J.U. Călărași nr. 13081/18.08.2016.

Achiziția acestui echipament va asigura îmbunătățirea serviciilor medicale prestate în beneficiul populației județului Călărași.

Lista de dotări a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi se suplimentează cu suma de 1.038 mii lei reprezentând achiziţia de aparatură medicală.

Această propunere are ca fundament solicitarea de finanțare nr. 13202/19.08.2016, înregistrată la C.J. Călărași cu nr. 11868/23.08.2016, transmisă de S.J.U. Călărași la Ministerul Sănătății prin care acesta propune alocarea unor cofinanțări în cuantum de 10%, restul de 90% fiind solicitat la Ministerul Sănătății.

-Echipament Angiocomputer tomograf cu server și program de achiziție digitală -1 buc

Cofinanțare 10% – 500.000 lei

-Aparat de radiologie digitală convențională și imagistică medicală (colonoscopie virtuală)-1 buc.

Cofinanțare 10% –  150.000 lei

-Linie de bronhoscopie copii si adulți – 1 buc.

Cofinanțare 10% –  6.000 lei

Fibroscop cu tijă flexibilă pentru ORL – 1 buc.

Cofinanțare 10% –  10.000 lei

Microscop de operații ORL – 1 buc.

Cofinanțare 10% –  20.000 lei

Trusă chirurgie endourologică – 1 buc.

Cofinanțare 10% –  27.000 lei

Troliu endourologie – 1 buc.         

Cofinanțare 10% –  18.000 lei

Aparat de ventilație artificiala de medie performanta   – 2buc.

Cofinanțare 10% –  24.000 lei

Masa operații radiotransparentă-3 buc.

Cofinanțare 10% –  30.000 lei

Seringi automate – 5 buc.

Cofinanțare 10% –  4.000 lei

Stație de sigilare vasculară1 buc.         

Cofinanțare 10% –  13.000 lei

Linii de intubație ventilație pentru nou-născuți – 10 buc.

Cofinanțare 10% –  55.000 lei

Echograf Doppler cu program specific pentru nou născuți – 1 buc.

Cofinanțare 10% –  32.000 lei

Aparat de anestezie – 6 buc.         

Cofinanțare 10% –  90.000 lei

-Echograf portabil -3 buc.

Cofinanțare 10% –  20.000 lei

EKG portabil – 2 buc.

Cofinanțare 10% –  3.000 lei

MONITOR ATI – 10 buc.

Cofinanțare 10% –  30.000 lei

ELECTROCAUTER – 2 buc.

Cofinanțare 10% –  1.000 lei

VIDEOLARINGOSCOP – 1 buc.

Cofinanțare 10% –  2.000 lei

CARDIOTOCOGRAF – 1 buc.

Cofinanțare 10% –  2.000 lei

TRANSILUMINATOR NOU NĂSCUȚI – 1 buc.

Cofinanțare 10% –  1.000 lei

Dotări C.J. Călărași:

„Laptopuri cu windows inclus– 6 buc”,  pentru care se propune alocarea sumei de 29 mii lei. Aceasta este necesară dotarea: Președinte  – 1 buc., cabinete vicepreședinți – 2 buc., cabinet Președinte (pentru consilieri) – 3 buc.

„Licență office – 6 buc.”, pentru care se propune alocarea sumei de 8 mii lei. Aceasta este necesară pentru asigurarea licenței office pentru laptop – uri,  conform referatelor de necesitate nr. 11588/19.08.2016 și 10108/21.06.2016, atașate la prezenta.

Transporturi

„Documentație cadastrală pe DJ 211D, cuprins între Cuza Vodă – Ștefan Vodă- DN21- Libertatea – Coslogeni, în lungime totală de 40,00 km”. pentru care se propune alocarea sumei de 54.000 lei.

Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, secţiunea de funcţionare și cea de dezvoltare, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, a celor exceptate şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reporteaza în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotarârilor autorităţilor deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide