44 de proiecte Regio se implementează în județul Călărași!

Beneficiarii de finanțări nerambursabile din județul Călărași au valorificat oportunitățile de dezvoltare existente în cadrul Regio (Programului Operațional Regional 2014-2020), accesând peste 229 de milioane de lei, prin cele 44 de contracte semnate până la sfârșitul lunii noiembrie. Implementarea acestor proiecte are ca rezultate dezvoltarea mediului de afaceri, a infrastructurii școlare și rutiere, valorificarea turismului, precum și îmbunătățirea mediului urban prin valorificarea patrimoniului cultural.

Autoritățile publice și reprezentanții mediului de afaceri, prin cele 44 de proiecte, a căror valoare solicitată este de 229.232.664,30 lei, răspund nevoilor de dezvoltare identificate la nivelul comunităților locale din județul Călărași. Astfel, îmbunătățirea competitivității IMM-urilor a stimulat interesul beneficiarilor din mediul privat, în cadrul Axei prioritare 2, cele 32 de proiecte fiind finanțate cu suma solicitată de 39.100.687,48 lei.

De asemenea, autoritățile publice au luat în calcul impactul pe care dezvoltarea infrastructurii rutiere de importanță regională (Axa prioritară 6) îl are asupra evoluției comunităților locale, implementând în acest sens 1 proiect a cărui valoare solicitată este de 125.788.430,89 lei. Inițiativele administrațiilor publice s-au concentrat și asupra valorificării durabile a patrimoniului cultural (Axa prioritară 5) pentru care au fost semnate 2 contacte cu o valoare solicitată de 32.136.943,29 lei.

Nu în ultimul rând, domenii de real interes le-au constituit dezvoltarea infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10, peste 16 milioane de lei solicitate prin cele 4 contracte semnate) sau gestionarea eficientă a resurselor (Axa prioritară 3, peste 12 milioane de lei solicitate prin 3 aplicații contractate).

Având 15 axe prioritare și o alocare bugetară la nivel național de peste 39,8 miliarde de lei, Regio contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. În acest sens, regiunea Sud Muntenia beneficiază de un buget ce depășește valoarea de 4,2 miliarde de lei.

Ca atare, până în prezent ADR Sud Muntenia a înregistrat 1.178 de aplicații (inclusiv în cadrul apelurilor naționale și al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării), prin care sunt solicitate finanțări din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi de la bugetul de stat în valoare de peste 8 miliarde de lei. În acest context, 634 de aplicații au fost avizate favorabil, valoarea sumei solicitate depășind 4,6 miliarde de lei.

Regio este programul operațional prin care pot fi accesate fonduri europene structurale și de investiții ce provin din FEDR. Proiectat pentru a răspunde celor mai mari provocări, Regio aduce în prim-plan investiții vizând dezvoltarea durabilă a turismului, utilizarea eficientă a resurselor, transport eficient și durabil, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și dezvoltarea urbană durabilă care, datorită alocării bugetare și complexității, a ocupat un loc aparte în cadrul programului.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167,e-mail:info.regio@adrmuntenia.ro.

Situația contractelor semnate pe axe prioritare în cadrul POR 2014-2020, în județul Călărași (până la sfârșitul lunii noiembrie)

Nr. crt. Axe prioritare Nr. proiecte

depuse

Valoare solicitată

(în lei)

Nr. contracte

semnate

Valoarea solicitată

(în lei)

1. 1 1 611.000 0 0
2. 2 58 67.477.453,79 32 39.100.687,48
3. 3 16 64.948.684,55 3 12.419.064,05
4. 4 17 232.005.844,37 2 3.483.832,16
5. 5 4 62.914.809,41 2 32.136.943,29
6. 6 4 440.990.817,77 1 125.788.430,89
7. 8 3 22.356.877,84 0 0
8. 10 11 53.637.773,14 4 16.303.706,43
9. 13 2 46.389.574,66 0 0
Total general 116 991.332.835,53 44 229.232.664,30

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide