Călărași/Cum arată proiectul de buget pe anul 2015

Joi, 12 februarie, consilierii locali călărășeni sunt convocați în ședință extraordinară unde își vor da votul pe proiectul de buget de venituri și cheltuieli al anului 2015 propus de Executivul Primăriei Călărași. Conform proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul acesta, ținând cont de prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat și de prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, de respectarea principiului  echilibrului bugetar, a fost fundamentat bugetul  anului 2015, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, în suma totală de 117.374 mii lei, după cum urmează:

 VENITURI :Total  117.374 mii lei din care:

 11.02.02  –   Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Calarasi  49.578 mii lei;

11.02.06 –   Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor  locale 540 mii lei ;

04.02.01 –  Cote defalcate din impozitul pe venit  34.176 mii lei;

48.02 Venituri proprii 31.500 mii lei.

CHELTUIELI: Total  117.374 mii lei din care:

51.02 Autoritati publice si actiuni externe-aparat propriu al primariei, in suma  de 7.084 mii lei,alcatuit din cheltuieli de personal  3.600  mii lei,bunuri si servicii 2.700 mii lei si cheltuieli de capital-dotari 343 mii lei

54.02 Alte servicii publice generale,in suma totala de 2.747 mii lei  este format din :

1.Serviciul  public comunitar de evidenta a persoanelor  350  mii lei(cheltuieli de personal 270 mii lei,bunuri si servicii 30 mii lei si 50 mii lei dotari calculatoare);

2.Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 2.000 mii lei;

3. Cotizatii diferite organisme  397 mii lei.

 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi,pe articole  aliniate, paragrafe in suma de  44 mii lei,reprezinta dobanda imprumut Dexia

61.02 Ordine publica si siguranta nationala 2.015 mii lei:

1.Politia locala   1.860 mii lei (cheltuieli de personal 1.410 mii lei  in care se include si norma de hrana a politistilor  locali  ,bunuri si servicii 450 mii lei);

2.Protectia civila si protectia contra incendiilor 155 mii lei;

65.02 Invatamant, asa cum se prezinta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare,  bugetul pentru invatamantul preuniversitar de stat,insumeaza  48.614 mii lei din care:

– cheltuieli de personal 37.821 mii lei(inclusiv hotararile judecatoresti 7.011 mii lei);

– bunuri si servicii 6.925  mii lei;

– capital  415 mii lei;

– proiecte 3.311 mii lei.

66.02 Sanatate  616  mii lei( asistenti scolari si  comunitari 604 mii lei,cheltuieli transport donatori de sange 12 mii lei);

67.02 Cultura ,recreere,religie total capitol 11.888 mii lei din care:

– cheltuieli de personal  1.726 mii lei

– bunuri si servicii 2.583  mii lei;

-alte cheltuieli (sport, tineret,religie,actiuni cultural-artistice) 5.516 mii lei

– cheltuieli de capital  1.007 mii lei;

– proiecte cu finantare din FEN  1.056 mii lei.

1.Sport  1.902 mii lei,astfel:

-cotizatie Asociatia de Handbal Club Dunarea  850 mii lei;

-cotizatie Asociatia de Fotbal Club Dunarea 2005,  600  mii lei;

-Clubul sportiv scolar 150 mii lei;

-Clubul sportiv municipal 300 mii lei;

-taxe si avize necesare infiintarii bazinului de innot 2 mii lei.

Tineret-licitatie proiecte 2.000 mii lei.

2.Intretinere zone verzi-Serviciul Pavaje spatii verzi 2.450 mii lei din care:

-cheltuieli de personal     1.250 mii lei

– bunuri si servicii           1.000  mii lei;

– capital -dotari                 200 mii lei

3. Intretinere zone verzi-P.M.C. 2.746 mii lei din care 1.133 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii si 557 mii lei cheltuieli de investitii ,la care se adauga suma de 1.056 proiectele cu finantare din FEN-P.O.P.

4.Complex agrement Zoo-Dumbrava 1.160 mii lei din care:

-cheltuieli de personal  460 mii lei

– bunuri si servicii        450 mii lei;

– capital                        250 mii lei

5.Servicii religioase-sprijin parohiile din municipiul Calarasi,in suma de 788 mii lei.

6. Alte servicii in domeniul culturii,recrearii  842 mii lei ,suma cuprinzand programele culturale(Boboteaza,Ziua Marinei,Sarbatorile de iarna etc.

68.02 Asigurari si asistenta sociala  10.638 mii lei din care:

– cheltuieli de personal  4.180 mii lei

– bunuri si servicii         2.100  mii lei;

-asistenta sociala           4.146 mii lei ,detaliat astfel:

1.Asistenta acordata persoanelor in varsta(Caminul de batrani) 1.100 mii lei din care:

-cheltuieli de personal 500 mii lei

– bunuri si servicii       550 mii lei

-cheltuieli de capital      50 mii lei.

2.Asistenta sociala in caz de invaliditate   6.350 mii lei din care :

-cheltuieli de personal  2.279 mii lei

– bunuri si servicii         130 mii lei

-asistenta sociala         3.821 mii lei

-cheltuieli de capital      120 mii lei  pentru procurare microbuz la Centrul de zi pentru persoane cu handicap.

3. Cresa saptamanala 844 mii lei din care:

– cheltuieli de personal  554 mii lei

– bunuri si servicii         290 mii lei;

4.Ajutoare sociale de incalzire 325 mii lei asa cum sunt detaliate in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

5.Cantina de ajutor social 1.184 mii lei din care:

– cheltuieli de personal  242 mii lei

– bunuri si servicii          900 mii lei

– cheltuieli de capital-dotari  42 mii lei.

6.Directia de Asistenta Sociala  835 mii lei din care:

– cheltuieli de personal  605 mii lei

– bunuri si servicii          230 mii lei

70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica  13.846 mii lei din care:

– cheltuieli de personal   709 mii lei

– bunuri si servicii          8.826 mii lei;

– transferuri pentru investitii-SPCT-AFL  210 mii lei;

– cheltuieli de capital  1.471 mii lei

-proiecte cu finantare FEN 2.830 mii lei,

-rambursare imprumut Samtid  400 mii lei

1.Locuinte P.M.C. in suma de  4.669 mii lei

2.Alimentare cu apa  807 mii lei, iluminatul public 6.671 mii lei ,alimentari cu gaze 150 mii lei.

5.Serviciul public Piete si oboare 1.549 mii lei din care:

-cheltuieli de personal  709 mii lei

– bunuri si servicii          600 mii lei;

– capital                          240 mii lei

74.02 Protectia mediului  11.359 mii lei

– cheltuieli de personal          344 mii lei

– bunuri si servicii              9.388 mii lei;

– cheltuieli de capital          1.627 mii lei,detaliate astfel:

1.Serviciul public Caini fara stapan 1.189 mii lei din care:

– cheltuieli de personal   344 mii lei

– bunuri si servicii          830 mii lei;

– cheltuieli de capital  -dotare               15 mii lei

2.Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor 7.600 mii lei

3.Canalizare si tratarea apelor reziduale  2.570 mii lei

81.02 Combustibili si energie  400 mii lei(subventie energie termica);

84.02 Transporturi  8.123 mii lei din care:

– cheltuieli de personal   730 mii lei

– bunuri si servicii          4.706 mii lei;

– subventie transport local   30 mii lei,

– cheltuieli de capital        1.191 mii lei,

– rambursare credit          1.030 mii lei.

– proiecte cu finantare FEN  436 mii lei,capitol compus din:

1.Serviciul public Pavaje Spatii verzi  2.930 mii lei din care:

– cheltuieli de personal  730 mii lei

– bunuri si servicii          1.700 mii lei;

– cheltuieli de capital-dotari   500 mii lei

2. Strazi P.M.C. 3.697 mii lei ,din care bunuri si servicii, reparatii 3.006 mii lei 691 mii lei cheltuieli de capital

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Călăraşi/Consiliul Local este convocat în şedinţă extraordinară

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, joi, 12.02.2015, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului...

Închide