Cum arată proiectul de buget al municipiului Călăraşi pe anul 2015

Joi, 12 februarie, consilierii locali călărăşeni s-au reunit în şedinţă extraordinară pentru a da votul pe proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al anului 2015 propus de Executivul Primăriei Călăraşi. Conform proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul acesta, ţinând cont de prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat şi de prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de respectarea principiului  echilibrului bugetar, a fost fundamentat bugetul anului 2015, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, în suma totală de 117.374.000 lei, după cum urmează:

VENITURI:

Total  117.374.000 lei din care:

11.02.02  –   Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călăraşi 49.578.000 lei;

11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 540.000 lei ;

04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit 34.176.000 lei;

48.02 – Venituri proprii 31.500.000 lei.

CHELTUIELI:

Total 117.374.000 lei din care:

51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe-aparat propriu al primăriei, în sumă de 7.084.000 lei, alcătuit din cheltuieli de personal 3.600.000 lei, bunuri şi servicii 2.700.000 lei şi cheltuieli de capital-dotări 343.000 lei;

54.02 Alte servicii publice generale, în sumă totală de 2.747.000 lei este format din:

1. Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor 350.000 lei (cheltuieli de personal 270.000 lei, bunuri si servicii 30.000 lei si 50.000 lei dotări calculatoare);

2.Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 2.000.000 lei;

3. Cotizatii diferite organisme 397.000 lei.

55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, pe articole aliniate, paragrafe în sumă de 44.000 lei, reprezintă dobanda împrumut Dexia

61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 2.015.000 lei:

1.Poliţia locală 1.860.000 lei (cheltuieli de personal 1.410.000 lei în care se include şi norma de hrană a poliţiştilor locali, bunuri şi servicii 450.000 lei);

2.Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor 155.000 lei;

65.02 Învăţământ, aşa cum se prezintă în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, bugetul pentru învăţământul preuniversitar de stat, însumează 48.614.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 37.821.000 lei (inclusiv hotărârile judecătoreşti 7.011.000 lei);

– bunuri si servicii 6.925.000 lei;

– capital 415.000 lei;

– proiecte 3.311 mii lei.

66.02 Sănătate 616.000 lei (asistenţi şcolari şi comunitari 604.000 lei, cheltuieli transport donatori de sânge 12.000 lei);

67.02 Cultură, recreere, religie total capitol 11.888.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 1.726.000 lei

– bunuri şi servicii 2.583.000 lei;

– alte cheltuieli (sport, tineret, religie, acţiuni cultural-artistice) 5.516.000 lei

– cheltuieli de capital 1.007.000 lei;

– proiecte cu finanţare din FEN 1.056.000 lei.

1.Sport 1.902.000 lei, astfel:

– cotizaţie Asociaţia de Handbal Club Dunărea 850.000 lei;

– cotizaţie Asociaţia de Fotbal Club Dunărea 2005, 600.000 lei;

– Clubul sportiv şcolar 150.000 lei;

– Clubul sportiv municipal 300.000 lei;

– taxe şi avize necesare înfiinţării bazinului de înot 2.000 lei.

Tineret-licitaţie proiecte 2.000.000 lei.

2. Întreţinere zone verzi-Serviciul Pavaje spaţii verzi 2.450.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 1.250.000 lei

– bunuri şi servicii 1.000.000 lei;

– capital -dotari 200.000 lei

3. Întreţinere zone verzi-P.M.C. 2.746.000 lei din care 1.133.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 557.000 lei cheltuieli de investiţii, la care se adaugă suma de 1.056.000 lei proiectele cu finanţare din FEN-P.O.P.

4. Complex agrement Zoo-Dumbrava 1.160.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 460.000 lei

– bunuri şi servicii 450.000 lei;

– capital 250.000 lei

5. Servicii religioase-sprijin parohiile din municipiul Călăraşi, în suma de 788.000 lei.

6. Alte servicii în domeniul culturii, recreării 842.000 lei, suma cuprinzând programele culturale (Bobotează, Ziua Marinei, Sărbătorile de iarnă etc.

68.02 Asigurări şi asistenţă socială 10.638.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 4.180.000 lei

– bunuri şi servicii 2.100.000 lei;

– asistenta socială 4.146.000 lei, detaliat astfel:

1. Asistenţa acordată persoanelor în vârstă (Căminul de bătrâni) 1.100.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 500.000 lei

– bunuri şi servicii 550.000 lei

-cheltuieli de capital 50.000 lei.

2.Asistenţa socială în caz de invaliditate 6.350.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 2.279.000 lei

– bunuri şi servicii 130.000 lei

– asistenţă socială 3.821.000 lei

– cheltuieli de capital 120.000 lei pentru procurare microbuz la Centrul de zi pentru persoane cu handicap.

3. Creşa săptămânală 844.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 554.000 lei

– bunuri şi servicii 290.000 lei;

4. Ajutoare sociale de încălzire 325.000 lei aşa cum sunt detaliate în anexa nr.1 la prezenţa hotărâre.

5. Cantină de ajutor social 1.184.000 lei din care:

– cheltuieli de personal  242.000 lei

– bunuri şi servicii 900.000 lei

– cheltuieli de capital-dotari 42.000 lei.

6. Direcţia de Asistenţă Socială 835.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 605.000 lei

– bunuri şi servicii 230.000 lei

70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 13.846.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 709.000 lei

– bunuri şi servicii 8.826.000 lei;

– transferuri pentru investitii-SPCT-AFL 210.000 lei;

– cheltuieli de capital 1.471.000 lei

– proiecte cu finanţare FEN 2.830.000 lei,

– rambursare împrumut Samtid 400.000 lei

1. Locuinţe P.M.C. în suma de 4.669.000 lei

2. Alimentare cu apă 807.000 lei, iluminatul public 6.671.000 lei, alimentări cu gaze 150.000 lei.

5. Serviciul public Pieţe şi oboare 1.549.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 709.000 lei

– bunuri şi servicii 600.000 lei;

– capital 240.000 lei

74.02 Protecţia mediului 11.359.000 lei

– cheltuieli de personal 344.000 lei

– bunuri şi servicii 9.388.000 lei;

– cheltuieli de capital 1.627.000 lei,detaliate astfel:

1. Serviciul public Câini fără stăpân 1.189.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 344.000 lei

– bunuri şi servicii 830.000 lei;

– cheltuieli de capital – dotare 15.000 lei

2.Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 7.600.000 lei

3.Canalizare şi tratarea apelor reziduale  2.570.000 lei

81.02 Combustibili şi energie 400.000 lei (subvenţie energie termică);

84.02 Transporturi 8.123.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 730.000 lei

– bunuri şi servicii 4.706.000 lei;

– subvenţie transport local 30.000 lei,

– cheltuieli de capital 1.191.000 lei,

– rambursare credit 1.030.000 lei.

– proiecte cu finanţare FEN 436.000 lei, capitol compus din:

1. Serviciul public Pavaje Spaţii verzi 2.930.000 lei din care:

– cheltuieli de personal 730.000 lei

– bunuri şi servicii 1.700.000 lei;

– cheltuieli de capital-dotări 500.000 lei

2. Străzi P.M.C. 3.697.000 lei, din care bunuri şi servicii, reparaţii 3.006.000 lei şi 691.000 lei cheltuieli de capital.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Dinulescu, candidatură la Primărie sau Consiliul Judeţean?

Aceasta a fost una din întrebările la care a fost pus să răspundă vicepreşedintele PNL Călăraşi, Marian Dinulescu, proaspăt instalat...

Închide