Modificări în bugetul Primăriei Călăraşi/Află unde se direcţionează banii

Pe lista proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local de joi, 30 aprilie, se află şi proiectul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2015.

În expunerea de motive se arată că, având în vedere atât necesarul de credite al aparatului propriu cât şi şi adresele de solicitare a ordonatorilor terţiari de credite, pe de o parte cât şi faptul că veniturile proprii încasate de la începutul anului şi până în prezent ,depăşesc veniturile prevăzute ,pe de altă parte, s-a procedat la suplimentarea creditelor în trimestrul ÎI prin diminuarea celor din trimestrul III şi IV ,iar la propunerea Direcţiei tehnice, s-au adăugat câteva obiective necesar a fi realizate în perioada imediat următoare.
La capitolul 65 Învăţământ, se suplimentează bugetele Liceului Eminescu cu suma de 30 mii lei pentru a putea plăti facturile de gaze şi energie electrică şi acelaşi lucru,dar cu 35 mii lei ,se suplimentează la Colegiul Economic.Liceului Auto i se redistribuie suma de 38 mii lei din trim. III,în trim.II pentru efectuarea unor reparaţii urgente şi acelaşi lucru, dar pentru suma de 10 mii lei, s-a efectuat virarea la Colegiul Sandu Aldea,pentru reparaţii acoperiş.

La Colegiul Barbu Ştirbei, se suplimentează bugetul alocat realizării unor proiecte ,cu suma de 20 mii lei. În Consiliul de administraţie al colegiului s-a aprobat suportarea parţială a cheltuielilor elevilor invitaţi la Toronto, Canada, pentru a participa la concursul de proiectare de staţii spaţiale organizat de NASA. Proiectul a fost realizat de 11 elevi din cadrul Colegiului Barbu Ştirbei îndrumaţi de doamna profesor Ionescu Corina-Mihaela. Din păcate vor merge doar doi elevi neînsoţiţi pentru care se propune alocarea sumei de 20 mii lei din bugetul primăriei.

La propunerea Direcţiei tehnice, la capitolul 67 Cultură, recreere, sport se suplimentează cu 14 mii lei pozitia Lucrări Parc Sala Polivalenta pentru plata dirigintelui de şantier. Acelaşi lucru este valabil şi pentru poziţia bugetară Scoala nr.12 pentru asigurarea dirigenţiei de şantier.

Se introduce poziţia nouă în buget ‚ ’’Parc Dumbravă –Amenajare rambleu,scara acces şi montare balustrada’’ în suma de 210 mii lei.

La acelaşi capitol se propune suma de 40 mii lei pentru parohia Sf.Treime.

La propunerea d-lui Florin Rădulescu din suma de 100 mii lei alocată în bugetul iniţial pentru cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi dotarea Muzeului Municipiului Călăraşi, suma de 32 mii lei se propune pentru cheltuieli de investiţii, doar diferenţa de 68 mii lei ramânând pentru funcţionare.

La solicitarea Direcţiei de asistenţă socială din cadrul capitolului 68 Asistenta socială se suplimentează cu suma de 50 mii lei bugetul alocat Căminului de bătrâni,cu 200 mii lei Cantinei sociale, precum şi 10 mii lei pentru funcţionarea Centrului de zi al persoanelor cu handicap grav.

La capitolul 70 Locuinţe şi dezvoltare publică,se redistribuie creditele din trim. IV în trim.II, în suma de 100 mii lei, necesare     SPCTAFL pentru plata unor studii la bloc. M14 şi LTE C15. La acest capitol s-a prevăzut suma de 20 mii lei pentru amenajarea unui picnic.
La capitolul 74 Protecţia mediului se adaugă 20 mii lei pentru lucrări de reparaţii la canalizare str.Gherasim Nicolau.
În cadrul aceluiaşi capitol, dar la secţiunea dezvoltare, s-a renunţat la propunerea Direcţiei tehnice la lucrări de investiţii prevăzute în anexa nr. 1 şi s-a adăugat lucrarea de capital ’’Canalizare pluviala, instalaţie hidraulică, conducta refulare, staţie pompare ape pluviale’’ în suma de 149 mii lei.

În cadrul capitolului 84 Transporturi, la solicitarea SP Pavaje Spaţii verzi, se suplimentează pentru bunuri şi servicii, cu suma de 200 mii lei, pentru procurare materiale necesare fabricării mixturii asfaltice .

Datorită semnării Actului adiţional şi a unui nou grafic cu Dexia Bank în vederea obţinerii acordului unui nou împrumut bancar, rată la creditul actual devine de 137 mii lei/lună, ceea ce presupune majorarea creditelor bugetare alocate rambursărilor, cu suma de 380 mii lei, sumă necesară până la sfârşitul anului.
Tot în cadrul acestui capitol,se adauga, la propunerea Direcţiei Tehnice, suma de 100 mii lei pentru Proiectare şi execuţie str.Cornişei şi Progresul.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Intervenţie pirotehnică pentru asanarea muniţiei rămasă neexplodată

Un cetăţean din localitatea Dorobanțu a descoperit în timp ce săpa în propria curte un proiectil exploziv de 76  de...

Închide