Consiliul Local Călărași, prima rectificare bugetară pe anul acesta

Consilierii locali vor aproba astăzi prima rectificare bugetară din 2016 având în vedere unele modificări ce au apărut în ceea ce privește alocarea sumelor din excedentul bugetar dar și suplimentările de la unele capitole, precum și modificări ale unor proiecte de investiții.

În urma adresei nr. 2756/15.02.2016 a Administraţiei Finanţelor Publice Locale Călăraşi, prin care se comunică sumele defalcate din TVA pentru tichete sociale pentru învăţământul preşcolar, conform Legii nr. 248/2015 şi art. 22  alin. (4) din HG nr.15/2016, se majorează în mod corespunzător, cu suma de 201.000 lei bugetul alocat capitolului 65 învăţământ.

Având în vedere prevederile HCL nr. 11/20.01.2016 cu privire la utilizarea excedentului bugetar al anului 2015, în anul 2016, pentru secţiunea dezvoltare şi propunerile Direcţiei Tehnice privind  modificarea Anexei la această hotărâre, se introduc în bugetul propriu al municipiului Călăraşi, obiectivele propuse a fi finanţate în anul 2016 din excedentul bugetar al anului 2015, în sumă totală de 8.139.000 lei şi anume:

1.Execuţie lucrări amenajare peisagistică strada Prel.Bucureşti, în suma de 2.335.000 lei;

2.Reparațiii alei Parc Central, suma de 2.000.000 lei;

3.Lucrări Parc Sala Polivalentă, suma de 350.000 lei;

4.Modernizare Piaţa Centrală, suma de 264.000 lei;

5.Transferuri S.P.C.T-A.F.L. – Blocuri de locuinţe sociale 1.110.000 lei;

6.Execuţie strada I.L.Caragiale + dirigenţie de şantier, 80.000 lei;

7.Proiectare şi execuţie str. Cornişei şi Progresul, inclusiv dirigenţie de şantier 2.000.000 lei.

La capitolul 55 dobânzi se adăugă suma de 12.000 lei pentru plata dobânzii la împrumutul de trezorerie contractat conform OG nr.2/2015.

Conform adresei nr.409/15.02.2016 a Direcţiei de Asistenţă Socială, se suplimentează  bugetul acesteia (cap.68 Asistenta socială) cu suma de 106.000 lei la cheltuieli de personal având în vedere crearea a noi structuri în cadrul acestei direcţii şi cu 216.000 lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii.

La propunerea Direcţiei tehnice, în cadrul capitolului 74 Protecţia mediului, se scot din lista canalizărilor menajere canalizare menajeră str. Păcii şi str. Petroşani, în schimb se introduce canalizare menajeră Cartier Măgureni. Se schimbă denumirea poziţiei bugetare, tot la propunerea direcţiei tehnice din tratament bituminos strada Sulfinei, în întreţinere strada Sulfinei (carosabil şi trotuare), în suma de 540.000 lei.

De asemenea, tot la capitolul 84 Drumuri, se introduce documentaţia tehnică şi întreţinere străzi cu tratament bituminos strada Oituz în suma de 550.000 lei şi reparaţii capitale străzi în municipiul Călăraşi, în sumă de 96.000 lei, poziţie bugetară ce va fi finanţată în cea mai mare parte din împrumutul bancar pe care Primăria speră să-l obţină cât mai repede.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Operațiunea VENUS de la A.N.A.F./Controale în baruri, saloane de frumusețe și florării

Direcția Generală Antifraudă începe, din 26 februarie 2016,  acțiunile de monitorizare și control la nivel național ale comerțului cu flori...

Închide