În ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare va avea loc o rectificare bugetară/Se vor da bani pentru capele, învățământ, Grădina Zoologică, dar și pentru Căminul de bătrâni

Luni, 25 iulie, ora 16.30 va avea loc o ședință ordinară a Consiliului Local. Printre cele 9 proiecte de pe ordinea de zi se află și un proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Călărași pe anul 2016.

Prin adresa nr.10447/07.07.2016 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași, ni se comunică modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv diminuarea trim. IV cu 2.000 mii lei și majorarea trim. III cu 2.000 mii lei, pentru asigurarea plății salariilor în învățământul preuniversit de stat în trimestrul acesta.

La capitolul bugetar 51 Autoritate publică, se suplimentează bugetul cu 195 mii lei la bunuri și servicii și cu 280 mii lei la cheltuieli de capital, pentru achiziționarea a trei autospeciale și a două laptop-uri.

La capitolul 54, pentru a se asigura resursele necesare achitării sumelor restante reprezentând cotizație A.D.I.Ecoaqua, se suplimentează  cu suma de 300 mii lei creditele aferente.

Pentru învățământ, la capitolul 65, în afara asigurării plății salariilor cadrelor didactice, se suplimentează cu suma de 1.289 mii lei bugetul alocat instituțiilor de învățământ, îndeosebi pentru asigurarea pazei pe timpul vacanței școlare, pentru autorizare ISU, ignifugări, curățenie și reparații curente. Colegiul Național „Barbu Stirbei”, a primit în cursul acestei luni 45 mii lei sponsorizare conform contractului încheiat cu Kaufland. Se rectifică astfel, la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, în mod corespunzător, bugetul de venituri și cheltuieli.

Pentru S.P.Pavaje Spații Verzi, capitolul 67, se alocă suma de 200 mii lei pe bunuri și servicii, în vederea întreținerii toaletelor ecologice, cât și pentru asigurarea continuității pazei.

La propunerea Direcției tehnice, tot în cadrul capitolului 67 se introduc în bugetul propriu al municipiului trei linii bugetare, necesare pentru buna desfășurare a activităților sportive pe Stadionul Municipal (Anexa nr. 1 la prezenta).

La solicitarea Complexului ZOO, se suplimentează cu 20 mii lei suma alocată bunurilor și serviciilor, în vederea procurării de furaje pentru animale.Tot la ZOO, se adaugă suma de 20 mii lei pentru finalizarea instalației electrice –iluminat incintă proiect POP.

Pentru finalizarea lucrărilor la Capela Sf. Lazar din cadrul cimitirului Sfântul Lazăr și amenajarea unui grup sanitar, cât și pentru schimbarea ușilor de acces și a pavimentului de la intrarea în biserica Sf. Împărați C-tin și Elena, se propune suplimentarea sumelor aprobate acestei parohii, cu 60 mii lei. Pentru Capela Sfânta Treime, din cimitirul central, se propune alocarea sumei de 36 mii lei pentru mobilier și alte lucrări conform devizului anexat. În același timp, se retrag creditele bugetare de 15 mii lei de la muftiatul cultului musulman.

La propunerea Direcției Dezvoltare, se suplimentează cu 100 mii lei, bugetul alocat Zilelor municipiului (inclusiv Nunta de Aur și Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice), prin diminuarea cu aceeași suma a altor evenimente (Anexa nr. 1 la prezenta).

În cadrul capitolului 68 Asistență socială, la solicitarea Direcției de Asistență Socială, se suplimentează cu 40 mii lei bugetul alocat la bunuri și servicii Creșei Săptămânale pentru reparație învelitoare, jgheaburi, burlane, iar la cheltuieli de capital, suma de 5 mii lei pentru reparația agregatului frigorific.

În cadrul aceluiași capitol, pentru asigurarea salariilor personalului de la Căminul de bătrâni Antim Ivireanu, se suplimentează cu 240 mii lei cheltuielile de personal și cu 30 mii lei cele de bunuri și servicii.

La capitolul 70 Locuințe, dezvoltare publică, în vederea achitării ratei și dobânzii  aferente contractului Ecoaqua –SAMTID, se suplimentează atât la venituri (venituri din concesiune), cât și la cheltuieli, cu suma de 360 mii lei .

Avand în vedere ca obiectivul Modernizare Piața Centrală, este prins a fi finanțat din creditul contractat la Banca Comercială Română, dispare din Anexa nr. 1 acest obiectiv.

La propunerea Direcției tehnice, se adaugă poziție bugetară în suma de 45 mii lei pentru  întocmirea documentației tehnice „Săli de sport în școli” și o alta , în suma de 25 mii lei, pentru efectuarea expertizei tehnice în vederea extinderii Creșei săptămânale într-o clădire tip P+2.

La capitolul 84 Transporturi, pentru SP Pavaje Spații Verzi, se suplimentează, la solicitarea acesteia, bugetul la bunuri și servicii cu 650 mii lei, în vederea aprovizionării cu materiale necesare asfaltărilor și cu 100 mii lei la cheltuieli de capital, pentru achiziționarea de utilaje, conform Listei de investiții a serviciului. Alte solicitări ale Direcției tehnice, legate de devize antemăsurători, întreținere trotuare și plăcuțe străzi și imobile, sunt prevăzute în Anexa nr. 1.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pe fiecare capitol de cheltuielă, se modifica, în mod corespunzător, și Anexa nr. 2, respectiv Programul de investiții pe anul 2016.

Anexa nr.3, propusă spre aprobare, cuprinde Bugetul creditelor interne, respectiv sursa extrabugetară în valoare de 3.415 mii lei, adică, valoarea aprobată a fi contractată în anul 2016 de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, din totalul creditului contractat la BCR, în suma de 25.000 mii lei.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Festivalul Internaţional de Folclor „Hora Mare”/Vezi ce artiști vor urca pe scenă

Consiliul Judeţean Călăraşi prin Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, organizează în perioada 12 - 15 August 2016, Festivalul Internaţional de Folclor...

Închide