Comunicat de presă

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ECOAQUA, are 37 de unităţi teritorial-administrative membre, după cum urmează: Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Municipiul Urziceni, Oraşul Lehliu – Gară, Oraşul Budeşti, Oraşul Fundulea Comuna Manasia, Comuna Reviga, Comuna Alexeni, Comuna Şoldanu, Comuna Chirnogi, Comuna Belciugatele, Comuna Chiselet, Comuna Crivăţ, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanţu, Comuna Independenţa, Comuna Luica, Comuna Nicolae Bălcescu, Comuna Plătăreşti, Comuna Radovanu, Comuna Săruleşti, Comuna Spanţov, Comuna Ulmu, Comuna Vasilaţi, Comuna Gârbovi, Comuna Frumuşani, Comuna Grădiştea, Comuna Gurbăneşti, Comuna Lehliu, Comuna Mitreni, Comuna Nana, Comuna Tămădău Mare, Comuna Coşereni, Comuna Grindu, Comuna Ion Roată.

Asociaţia are ca obiectiv elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului.

Pentru prevenirea unor situaţii neplăcute prin care ar putea trece utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, informăm că în urma modificărilor apărute la Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, a apărut obligaţia ca utilizatorii, acolo unde există reţea de canalizare, să se racordeze la aceasta.

Redăm în continuare articolele din lege care vorbesc despre acest lucru:

Art. 31.- (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

Art. 39. – (5) Constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31  alin. (14)  şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Art. 40. –  (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute în prezenta lege, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului  nr. 2/2001, aprobată cu modificări  şi completări prin Legea  nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28.

(2) Constatarea contravenţiei  şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39  alin. (5) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de ministrul mediului, apelor şi pădurilor, de ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice, de preşedintele A.N.R.S.C., de preşedinţii consiliilor judeţene, de primari sau de împuterniciţii acestora, conform competenţelor lor.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
CEC-ul CU GEAMPARALE

Ion Florea moţăie în odaia cu semnal pentru telefon mobil din Esechioi, Satul cu măgari. Doar maşina primăriei tulbură liniştea...

Închide