Mai multe localități vor primi bani de la Consiliul Județean/Află care sunt acestea

Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se alocă lunar o cotă de 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, o cotă de 11,25% la bugetul local al judeţului şi o cotă de 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului.

Pentru anul 2016 suma ce trebuia a fi repartizată de Consiliul Judeţean Călăraşi, aferentă cotelor defalcate din impozitul pe venit, pe unităţi administrativ-teritoriale, s-a ridicat la valoarea de 4.472 mii lei.

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 2/2016, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019, afost alocată suma de 2.905 mii lei pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Din cei 2.905 mii lei, s-a repartizat pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit graficelor de rambursare la creditele contractate, suma de 969 mii lei, suma ce acoperea plata ratelor şi a dobânzilor pentru patru luni de zile, iar diferenţa de 1.936 mii lei fiind reţinută în bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

Ulterior, prin Hotărârea Consililui Judeţean Călăraşi nr.51/28.04.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 2/2016, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019, s-a repartizat pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit graficelor de rambursare la creditele contractate, suma de 945 mii lei, suma ce acoperea plata ratelor şi a dobânzilor pentru lunile mai-august 2016, rezultând un şold de 967 mii lei.

În ședința ce va avea loc în data de 31 august a.c., prin prezentul proiect de hotărâre se doreşte repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ce au contractat împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru acoperirea ratelor şi dobânzilor pentru perioada septembrie- decembrie 2016, astfel:

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Fundulea – 67 mii lei;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comună Dichiseni – 79 mii lei;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comună Independenta – 33 mii lei;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comună Mitreni – 122 mii lei;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comună Roseţi – 122 mii lei;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comună Tămădău Mare – 14 mii lei;

TOTAL: 237 mii lei.

De menţionat este faptul că, între timp, Unitatea Administrativ-Teritoriala Oraşul Fundulea şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Independența au rambursat anticipat ratele pentru anul 2016 la creditele contractate.

Diferenţa de 730 mii lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale luându-se în calcul programele de dezvoltare locală, astfel:

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Călăraşi – 110 mii lei pentru reparaţii şcoli;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Olteniţa – 100 mii lei pentru reparaţii liceul tehnologic;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Budeşti – 60 mii lei – reparaţii şcoli;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Lehliu Gară – 60 mii lei – reparaţii spital;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Ciocăneşti – 50 mii lei – reparaţii străzi;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Dichiseni – 50 mii lei – reabilitare şcoli;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Dorobanţu – 50 mii lei – reparaţii străzi;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Grădiştea – 50 mii lei – modernizare străzi;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Gurbăneşti – 50 mii lei – reabilitare sediu primărie, lucrări la acoperiş;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Plătăreşti – 50 mii lei – reabilitare şcoală;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Ulmu – 50 mii lei – asfaltare drumuri comunale;

– Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Vlad Ţepeş – 50 mii lei – reparaţii grădiniţă;

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Cum să nu devii victimă a înşelăciunilor

Poliţiştii desfăşoară acţiuni de informare a populaţiei pentru reducerea riscului de victimizare din înşelăciuni. Pentru conştientizarea modurilor de operare şi...

Închide