A fost aprobată documentaţia tehnico-economică şi devizul general pentru modernizarea DJ 402 și DJ 302

Consilierii județeni au aprobat în ședința de săptămâna trecută documentaţia tehnico-economică şi devizul general pentru „Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ402 tronson DN4 – Curcani – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 53+700 şi DJ302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 15+365”,

Faza – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.

În şedinţa din data de 25.06.2014 s-a aprobat Hotărârea nr. 68/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiţie „Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ402 tronson DN4 – Curcani – Măriuţa limita judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 53+700 şi DJ302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa  – limita judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 15+365”, Faza – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.

Datele de identificare ale obiectivului de investiţie menţionat, la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 68/2014 erau:

Amplasament:

– Drumul judeţean DJ402, km 0+000 – km 53+700, se desfăşoară pe teritoriul comunelor Curcani (DN4) – Luica – Nana – Solacolu – Fundulea (DN3) şi Tămădău Mare (DN3) – Dârvari – Gostilele – Măriuţa – limita judeţ Ialomiţa.

– Drumul judeţean DJ302, km 0+000 – km 15+365, se desfăşoară pe teritoriul localităţilor Belciugatele (DN3) şi Măriuţa, judeţul Călăraşi.

Caracteristicile principale propuse:

Lungimea proiectată a sectorului de drum este de:

-DJ 402                                  =               48,611 km

-DJ 302                                  =               13,180 km

-Platforma drumului               =                     8,00 m

-Partea carosabilă                   =                     6,00 m

-Benzi de circulaţie                =                     2

-Acostamente                         =                     2 x 1,00m (variabil, minim 0,5 m)

-Panta transversala pe partea carosabilă:        2,5%

-Panta transversala pe acostamente:               4%

-Acostamentele drumului vor avea lăţimea variabilă cuprinsă între 0,5 m (valoare minimă) şi 1,0 m.

Durata estimată de realizare a investiţiei: 42 luni.

În urma revizuirii lungimii proiectate în conformitate cu ultimele date furnizate de OCPI Călăraşi, emise prin informarea cu nr. 340 din 08.01.2016, cu privire la limita administrativă cu Judeţul Ialomiţa, precum şi a modificării cotei TVA, conform art. 291 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal adoptat prin Legea 227/2015, de la 24% la 20%, s-a procedat la actualizarea Devizului General al lucrării şi indicatorilor tehnico – economici, motiv pentru care în şedinţa din 28.04.2016 a fost adoptată Hotărârea nr. 53 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 68/2014 mai sus menţionate.

Potrivit prevederilor Ghidului solicitantului, este necesar ca, prin Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a indicatorilor tehnico–economici ai investiţiei, să se asume și faptul că, la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea să (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanţare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.

În concluzie, s-a considerat că este necesară şi oportună adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Judeţean Călăraşi să aprobe documentaţia tehnico-economică şi a devizului general la obiectivul de investiţie menţionat.

Temeiul legal al măsurii propuse de iniţiator este reprezentat prin prevederile pct. 4.1.18. din Ghidul Solicitantului – Axa prioritară 6 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide