A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea termică a Grădiniţei cu Program Prelungit Ţara Copilăriei”

Municipiul Călăraşi a devenit miercuri, 15 mai, beneficiar al unui nou contract cu finanţare europeană nerambursabilă. Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a semnat contractul de finanţare al proiectului „Reabilitarea termică a Grădiniţei cu Program Prelungit Ţara Copilăriei”.

Finanţarea este oferită de Programul Operaţional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 -Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii inteligenţe  a aenergiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor-Operaţiunea B – Clădiri publice .

Valoarea totală a proiectului este de 3.656.311,97 lei (aproximativ 786.000 euro), cofinanţarea din bugetul local fiind de 2%.

Scopul proiectului este de creşterea performanţei energetice a clădirii GPP Ţara Copilăriei la nivelul energetic nZEB-„Nearly Zero Energy Building (clădiri eficiente energetic cu un consum de energie din surse fosile aproape zero) prin reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi instalaţiilor din subsolul acesteia, izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, intervenţii la nivelul producţiei apei calde menajere (dotarea instalaţiei pentru producerea apei calde menajere cu sistem de panouri solare şi boiler bivalent; izolarea conductelor din centrală termică aferente distribuţiei apei calde menajere), înlocuirea corpurilor de iluminat de tip fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu consum redus, tip LED, asigurarea sălilor de lucru ”curate” şi spaţiilor îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat evacuate;, realizarea unei centrale termice geo-solare care să folosească min 75% energie regenerabila astfel încât consumul de energie primară şi emisia specifică de gaze, echivalent CO2 să fie situate sub limitele maxime.

Durata de implementare a proiectului, de la semnarea contractului de finanţare, este de 34 de luni.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide