Absolvenţii de învăţământ, promoţia 2018, au la dispoziţie 60 zile de la absolvire pentru a se înregistra în evidenţa AJOFM Călăraşi

Absolvenţii unei forme de învăţământ promoţia 2018 pot beneficia de serviciile şi facilităţile acordate conform prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Astfel, pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj este necesar ca, în termen de 60 zile de la terminarea studiilor – încheierea anului şcolar (NU DUPĂ EXAMENUL DE BACALAUREAT), să se înregistreze  la AJOFM. Călăraşi, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul/adeverinţa de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Dacă în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această perioadă, absolvenţii pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj.

Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (250 lei). Indemnizaţia de şomaj se acordă tinerilor absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată.

În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, absolvenţii pot beneficia gratuit de:

-repartizarea pe un loc de muncă vacant;

-înscrierea la un curs de formare profesională în una din meseriile solicitate pe piaţa muncii;

-informare şi consiliere profesională.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Senatorul Roxana Paţurcă a solicitat reanalizarea modalităţii de calcul al preţului de vânzare şi al chiriei locuinţelor ANL

Într-o interpelare adresată vicepremierului Paul Stănescu, cel care deţine portofoliul Ministerului Dezvoltării Regionale, senatorul Roxana Paţurcă a solicitat o reanalizare...

Închide