Absolvenţii pot intra în evidenţa AJOFM în termen de 60 de zile de la absolvire

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ sunt aşteptaţi, în termen de 60 de zile de la absolvire, să se înregistreze în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.

Înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în evidenţele AJOFM Călăraşi beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum şi de facilităţi financiare. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor, în evidenţele agenţiei, ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt:

-actul de identitate, în original şi copie;

-actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;

-adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana, în vârstă de minim 16 ani, care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Potrivit prevederilor Ordinului nr.3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale „cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide