Ai lucrat în străinătate? Află cum, când, unde şi în ce condiţii se obţine pensia comunitară

Persoanele care au lucrat în România şi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European beneficiază de pensie comunitară. Aceasta se stabileşte prin cumularea tuturor perioadele lucrate.

Reglementările europene stabilesc faptul că persoanele care au muncit şi în afara ţării beneficiază de cumularea drepturilor la pensie pentru toate perioadele lucrate atât în ţară, cât şi în străinătate.

Cetăţenii vizaţi de reglementările europene sunt cei din statele membre UE şi SEE, lista cuprinzând: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Liechstenstein şi Elveţia.

Astfel, persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale, se arăta într-un material realizat de Casă Naţională de Pensii Publice. Conform site-ului oficial al UE,vârsta de pensionare este diferită de la un stat la altul. Prin urmare, drepturile de pensie obţinute în alte ţări se acordă doar din momentul în care persoană în cauză împlineşte vârsta legală de pensionare din ţările respective, informează CNPP.

“Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii”, este precizat pe site-ul CNPP.

Concret, pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limita de vârstă, anticipată, anticipată parţială, de invaliditate şi de urmaş, persoanele care au lucrat în două sau mai multe state din UE şi SEE, trebuie să se adreseze unei singure instituţii: casa de pensii din ţară în care locuiesc, menţionează sursa citată. În acest sens, va trebui depusă o cerere, care va fi valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă.

Dacă solicitantul locuieşte pe teritoriul unui stat membru, atunci cererea se va depune la instituţia din statul respectiv. În cazul persoanelor care locuiesc în România, cererea de pensionare se adresează casei teritoriale de pensii din raza domiciliului.

Instituţia la care se va depune cererea de pensionare se va ocupa de formalităţile necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru toate statele în care a lucrat solicitantul.

Ce acte sunt necesare pentru cei care locuiesc într-un stat membru?

Conform informaţiilor de la CNPP, pentru înscrierea la pensia pentru limita de vârstă,anticipată sau anticipată parţială, este nevoie de următoarele acte:

 • formularul de cerere E 202;
 • formularul E 207;
 • o declaraţie pe propria răspundere;
 • o copie după actul de identitate românesc (dacă se deţine dublă cetăţenie sau dacă s-a menţinut cetăţenia romană);
 • carnetul de muncă original sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate;
 • diploma de studii originală sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora şi formă de învăţământ;
 • o adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Pentru înscrierea la pensia de invaliditate, actele necesare sunt:

 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documente şi rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • o declaraţie pe propria răspundere;
 • o copie a actului de identitate românesc (dacă se deţine dublă cetăţenie sau dacă s-a menţinut cetăţenia romană);
 • carnetul de muncă original sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate;
 • diploma de studii originală sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora şi formă de învăţământ;
 • adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Pentru înscrierea la pensia de urmaş, actele necesare sunt:

 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • declaraţia pe propria răspundere urmaşi;
 • adeverinţa de studii (elev sau student);
 • o copie a actului de identitate românesc (dacă se deţine dublă cetăţenie sau dacă s-a menţinut cetăţenia romană);
 • carnetul de muncă original sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate al susţinătorului decedat;
 • livretul militar original sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate;
 • diploma de studii originală sau în copie certificata de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora şi formă de învăţământ a susţinătorului decedat.

Plata contribuţiilor în cazul persoanelor care lucrează în alt stat membru

Atunci când o persoană a lucrat în România, iar în prezent munceşte în alt stat membru UE ori SEE, nu este necesar ca aceasta să rămână asigurată şi în sistemul public de pensii din România.

“În perioada în care lucraţi în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să rămâneţi asigurat în sistemul public de pensii din România, prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie”, se precizează pe site-ul CNPP.

Cu toate astea, persoanele care încheie un astfel de contract de asigurare facultativă vor beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente contractului, menţionează aceeaşi sursă.

De asemenea, dacă o persoană locuieşte în alt stat membru, aceasta nu este nevoită să vină în România pentru depunerea cererii de pensionare. Cererea se depune în statul de domiciliu.

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?

Persoanele care beneficiază în România de pensie şi care sunt stabilite în străinătate îşi pot primi pensia în statul în care locuiesc.

“Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din România stabiliţi în străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Naţională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România”, este explicat pe site-ul CNPP.

Pentru a transfera în străinătate drepturile de pensie este necesară:

 • deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu şi
 • comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea şi adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, dacă e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii în evidenţă căreia se afla dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.

“Declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, însoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul sau actual, se pot depune direct de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procura specială la sediul casei teritoriale de pensii în a cărei evidentă se afla dosarul de pensie”, mai precizează reprezentanţii CNPP.

Totodată, există şi posibilitatea trimiterii acestor documente cu poşta sau prin e-mail.

Coltuc Marius Vicentiu / www.coltuc.ro

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide