ANUNȚ ANGAJARE

PRIMARIA COMUNEI ROSETI, judetul Calarasi, organizeaza  concurs in data de 05 octombrie 2016, in vederea ocuparii unui  post de executie vacant, de natura contractuala de  MUNCITOR CALIFICAT, treapta profesionala  I, pe durata nedeterminata, la Serviciul comunal de utilitati publice-compartimentul Canalizare si Statie de epurare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti.

I. Conditiile generale  pentru participarea la concurs,sunt urmatoarele:

a) sa aiba cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) sa aiba varsta minima, reglementata de prevederile legale;

d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale, eliberate de medical de familie sau de unitati sanitare abilitate;

f) sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) sa nu fi fost condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica  infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar  face incompatibil/a cu exercitarea functiei cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. Conditiile  specifice de ocupare a postului sunt urmatoarele:

– sa fie absolvent de studii  generale  sau  scoala profesionala(absolvite cu diploma) ;

sa detina specializare de mecanic agricol ;

sa detina cunostinte in domeniul mecanicii agricole, domeniul salubrizarii precum si cunostinte cu privire la intretinerea  si amenajarea spatiilor verzi ,

sa aiba domiciliul in localitate;

vechime in specialitatea de mecanic agricol  de minimum 1 an;

vechime in munca de minimum 1 an;

III. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:

– cerere inscriere la concurs adresata Primarului comunei Roseti;

– copia actului de identitate;

– copia documentelor  care atesta nivelul studiilor si al altor acte dupa caz, care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor  care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului pentru care candideaza;

– curriculum vitae;

– copia carnetului de munca,sau o dovada care sa ateste vechimea in munca si dupa caz,in specialitatea functiei pentru care participa la concurs;

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

– cazier judiciar.

Copiile actelor vor fi insotite de documentele originale.

IV. Cererile/Dosarele de participare la concurs  se depun la sediul Primariei, pana la data de 28 septembrie 2016.

V. In data de 30.09.2016, se va afisa, la sediul Primariei comunei Roseti, rezultatul selectiei dosarelor depuse de catre candidati. Vor sustine proba scrisa doar candidatii  ale caror dosare au fost admise la selectie.

VI. Concursul va avea loc pe data de  05 octombrie  2016  orele 10,00 la sediul Primariei com.Roseti.

VII. Concursul consta in sustinerea a 2 probe:

1. Proba scrisa – 05.10.2016;

2. Interviul – 07.10. 2016.

PRIMAR,

RAJNOVEANU NICOLAE

Etichete:

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide