ANUNŢ ANGAJARE / DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ CĂLĂRAŞI

În conformitate cu prevederile art. 58, alin. (1), lit. c, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ CĂLĂRAŞI

 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul

Compartimentului de Sinteză, Statistică Regională, Sistem Statistic Teritorial şi Diseminare

1 POST CONSILIER , clasa I, grad profesional superior

Condiţii specifice:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • Operare pe calculator nivel avansat
 • Vechime necesară în specialitatea studiilor: 9 ani
 • Excelente calităţi de comunicare scrisă şi vorbită
 • Atitudine pozitivă, pro-activă
 • Capacitate de organizare, autodisciplină
 • Spirit de iniţiativă
 • Capacitate de analiză şi sinteză
 • Abilitatea de a promova relaţii pozitive şi de colaborare cu persoane din alte instituţii publice

Bibliografie:

 • Legea nr. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România
 • Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publicii, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici – Monitorul Oficial nr. 157/23.02.2004;

Publicaţii de specialitate:

 • Constantin Anghelache – Statistica generală, Teorie şi aplicaţii – Editura economică 1999;
 • T.Baron, E.Biji, L.Tovissi, P.Wagner, Al.Isaic-Maniu, M.Korka, D.Porojan – Statistica teoretică şi economică 1996.

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi – Loc.Călăraşi, Str. Progresului, Nr.23, bl. B34 , Et.2  şi va consta în 2 probe:

 • proba scrisă în data de 22.12.2016, ora 1000 ;
 • interviul în data de 27.12.2016, ora 1000 .

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III, la sediul Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi (secretarul comisiei de concurs);

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

a) formular de înscriere prevăzut în anexa nr. 3

b) copia actului de identitate

c) copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări

d) cazier judiciar

e) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau unităţile sanitar abilitate

f) declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Director executiv,

Dragu Ionuţ Cristian

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunţ public

UAT INDEPENDENŢA, judeţul Călăraşi, cu sediul în localitatea Independenţa, str. Unirii, nr. 42, reorganizează licitaţie publică în data de 05.12.2016,...

Închide