ANUNŢ LICITAŢIE

 

Consiliul local Modelu, judeţul Călăraşi, CF 3966354, str. Plopilor, nr. 12, tel. 0242312553, fax 0272312381, e-mail: primariamodelu@yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 13 hectare izlaz comunal din care :

8 HA – Bloc Fizic 381- Tarla 76/1

5 HA – Bloc Fizic 667- Tarla 132

aparţinând domeniului privat al comunei Modelu, Judeţul Călăraşi.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribiure: Biroului Registrul Agricol din cadrul Primăriei Modelu.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar 50 lei – caietul de sarcini, 10 lei – taxa participare şi 5% din chiria aferentă unui an de păşunat- garanţie de participare.

Criteriul de atribuire : Preţul cel mai mare.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2018, ora 12.00.

Informaţii privind ofertele: preţul de pornire a licitaţiei este de 150 lei/ha.

Data limită de depunere a ofertelor: 23.03.2018 ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: str. Plopilor, nr.12, comuna Modelu, jud. Călăraşi.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.03.2018, ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului local Modelu. În cazul în care nu se depun cel puţin trei oferte în cadrul primei sau celei de a doua licitaţii, se va decide procedura de negociere directă în fiecare zi de marţi ora 10.00 la sediul primăriei, până la epuizarea suprafeţei.

Primar,

Dobre Gheorghe

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide