ANUNŢ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
D I R E C Ţ I A    S I L V I C Ă    C Ă L Ă R A Ş I
Aleea IAS Mircea Vodă, nr. 2, Călăraşi, cod poştal 910058
CUI 1590120, R.C. J 51/109/2004, COD IBAN RO18RZBR0000060004419486
Raiffeisen Bank Calarasi, tel. 0242/314344, fax: 0242/311496
E-mail: office@calarasi.rosilva.ro

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodă, nr. 2, jud. Călăraşi, tel. 0242 314 344, fax: 0242 311 496, E-mail: office@călăraşi.rosilva.ro.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 09.05.2017, ora 11.00.
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice Călăraşi din loc. Călăraşi, jud.Călăraşi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodă, nr. 2.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică în plic închis.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.
Data şi ora organizării preselecţiei: 04.05. 2017, ora 12.00.
Data şi ora – limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie 04.05.2017, ora 10.00.
Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www. rosilva.ro.
Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie 802 m3.
din care pe sortimente:
-211 m3 lemn pentru furnir tehnic
-501 m3 lemn pentru cherestea
-90 m3 lemn rotund de foioase pentru construcţii
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– plop ea. 802 m3
Materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare nu provin din fondul forestier proprietate publică certificat.
Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu dată de: 28.04.2017.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Neîncheierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpă exclusivă a operatorului economic / grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masă lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:
a)nu a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, în conditile legii, din culpa operatorului economic;
b)nu a constituit garanţia de bună execuţie, la dată încheieri contractului;
c)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
d)a fost încheiat în termen contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi /sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.
Pentru informaţii şi date suplimentare va puteţi adresa organizatorului licitaţiei: tel./ fax 0242 314 344 / 0242 311 496, mobil 0734 555 814, E-mail: office@călăraşi.rosilva.ro persoană de contact Oae Cătălin.

DIRECTOR
Ing. Ana Titu

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide