ANUNŢ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodă nr. 2., jud. Călăraşi, tel. 0242 314 344, fax: 0242 311 496, E-mail: office@calarasi.rosilva.ro.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 07.03.2017, orele 11.00

Locul  desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice Călăraşi din loc. Călăraşi, jud. Călăraşi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodă, nr.2.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică în plic închis.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

Data şi ora organizării preselecţiei: 02.03. 2017, ora 12.00.

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 02.03.2017, ora 10.00 .

Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site- ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www. rosilva.ro.

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie 138 m3.

din care pe sortimente:

– 138 m3 lemn  pentru cherestea

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

– salcâm 138 m3   

Materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare nu provin din fondul forestier proprietate publică certificat.

Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot  adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 22.02.2017.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Neîncheierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpă exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasa respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

  1. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;
  2. b) nu a constituit garanţia de bună execuţie la data încheieri contractului;
  3. c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  4. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi /sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: tel./ fax 0242 314 344 / 0242 311 496, mobil  0734 555 814, E-mail: office@calarasi.rosilva.ro persoană de contact Oae Cătălin.

DIRECTOR

Ing. Ana Titu

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
SĂ NE ZORIM SĂ TRĂIM

 „Iubirea ca moartea e de tare” (Vechiul Testament, Cântarea cântărilor 8, 6)   Comisarul de poliţie luă cana de porţelan...

Închide