ANUNŢ privind selecţia a 7 membri în Consiliul de Administraţie al ECOAQUA S.A.

ECOAQUA S.A. este intreprindere publică, societate pe acţiuni, deţinută în totalitate de unităţi ale administraţiei publice locale, operator  regional al serviciului public de apă şi canalizare;

A.D.I. ECOAQUA în calitate de autoritate publică tutelară în relaţie cu ECOAQUA S.A. (Operatorul), în conformitate cu legea 51/2001, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 722/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare, anunţă declanşarea procesului de selecţie a administratorilor operatorului regional de apă şi canalizare ECOAQUA S.A..

Consiliul de administraţie al ECOAQUA S.A. este format din 7 membri (administratori), a cărui structură de specialişti trebuie să reflecte competenţe, cunoştinţe, aptitudini şi experienţe care să asigure asumarea responsabilităţilor unei bune guvernanţe, în raport cu obiectivele societăţii, reflectate în Scrisoarea de aşteptări.

Structura Consiliului de Administraţie este următoarea:

 • 2 ingineri
 • 2 economişti
 • 2 jurişti
 • 1 specialist în resurse umane

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii supuse evaluării:

 1. criterii obligatorii:

– diplomă de licenţă în învăţământul superior de lungă durată, anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna sau diplomă de licenţă plus diplomă de studii universitare de master.

– 5 (cinci) ani vechime în specialităţile mai sus menţionate (experienţă profesională);

– experienţă în conducere sau administrare;

– specializare în managementul resurselor umane – pentru calitate de specialist în resurse umane dovedită prin cursuri/diplome relevante;

 1. criterii care constituie un avantaj:
 • masterat în domenii relevante pentru activitatea Operatorului;
 • experienţă în domeniul utilităţilor publice;
 • cunoştinţe în guvernanţa corporativă;
 • experienţă în domeniul achiziţiilor publice;
 • experienţă în implementarea de programe şi proiecte cu finanţare europeană;
 • experienţă în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere relevante;
 • curs de management general;
 • cunoştinţe la nivel mediu de limba engleză (scris, citit);
 • abilităţi de operare calculator (office, windows); 

Bibliografie:

 1. Act constitutiv ECOAQUA S.A.;
 2. Act constitutiv A.D.I. ECOAQUA;
 3. Statut A.D.I. ECOAQUA;
 4. Contract de delegare;
 5. Programul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de acoperire a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020” ( SPAF POIM)

Bibliografia  se găşeste pe site-ul www.adiecoaqua.ro

Pentru a participa la selecţie candidaţii vor  depune un dosar cu următoarele documente:

 • opis;
 • cerere de înscriere;
 • copia cărţii de identitate;
 • curriculum vitae în limba română;
 • copie conformă a diplomei de licenţă sau echivalent în specialitatea pentru care aplică;
 • copia actului de căsătorie care reflectă schimbarea de nume, după caz;
 • copie a cărţii de muncă şi/sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitate şi în funcţii de conducere;
 • minimum 2 evaluari / referinţe de la ultimul loc de muncă;
 • cazier judiciar / fiscal;
 • dovadă curs management resurse umane (se poate dovedi cu foaie matricolă pentru cursuri similare din facultate);
 • dovadă curs management general (dacă există);
 • declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor prezentate în copie;
 • declaraţie privind neîncadrarea într-una dintre situaţiile de revocare a mandatului din motive neimputabile sieşi;
 • declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese şi independenţa faţă de acţionarii societăţii;
 • adeverinţă doveditoare a stării de sănătate;

Dosarele se vor depune începând cu data de 24 martie 2017 până la termenul limită de 24 aprilie 2017 la sediul A.D.I. ECOAQUA Călăraşi din str. Progresului, bl.BBB, et.II, Călăraşi, jud Călăraşi, prin poştă sau e-mail la adresa consiliudeadministraţie@adiecoaqua.ro

Pentru documentele transmise în copii se vor prezenta documentele originale la data programării pentru interviu de către candidaţii care se califică pentru această etapă. Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 5 zile de la data anunţării rezultatelor.

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul www.adiecoaqua.ro.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide