ANUNȚ / UAT MITRENI

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MITRENI,

cu sediul in comuna Mitreni, Strada Musetelului, nr. 188, judetul Calarasi, Cod postal 917175, Cod Fiscal: 3966290, Banca Trezoreria Municipilui Oltenita, tel: 0242525450, fax:0242525322, e-mail:primariamitreni@yahoo.com, prin PRIMAR,

ANUNTA

         Organizarea vanzarii prin negociere directa a urmatoarelor imobile aflate in domeniul privat al comunei Mitreni, judetul Calarasi:

  1. Teren intravilan arabil, lotul nr. 9 , nr. cadastral 356/9, Cartea Funciara 20554/Mitreni, situat in intravilanul localitatii Mitreni, str. Floreasca , nr. 184D, tarla 56, Parcela 1256, in suprafata de 656 mp ,pretul minim al vanzarii  prin negociere directa este de 23288 lei.
  2. Teren intravilan arabil, lotul nr. 10, nr. cadastral 356/10 , Cartea Funciara 20547/Mitreni, situat in intravilanul localitatii Mitreni, str. Floreasca , nr. 184E, tarla 56, parcela 1256, in suprafata de 655 mp, pretul minim al vanzarii prin negociere directa este de 23255 lei.
  3. Teren intravilan arabil, lotul nr.11 , nr. cadastral 356/11, Cartea Funciara 20559/Mitreni, situat in intravilanul localitatii Mitreni, str.Floreasca, nr.184F, tarla 56, parcela 1256, in suprafata de 655 mp, pretul minim al vanzarii prin negociere directa este de 23255 lei.
  4. Teren intravilan arabil, lotul nr.18, nr. cadastral 356/18, Cartea Funciara 20560/Mitreni,situat in intravilanul localitatii Mitreni, str. Floreasca, nr. 184M, tarla 56, parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul minim al vanzarii prin negociere directa este 18992 lei.
  5. Teren intravilan arabil, lotul nr. 19, nr. cadastral 356/19, Cartea Funciara 20551/Mitreni, situat in intravilanul localitatii Mitreni, str. Floreasca , nr. 184N, tarla 56, parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul minim al vanzarii prin negociere directa este 18992 lei.
  6. Teren intravilan arabil, lotul nr. 20, nr. cadastral 356/20, Cartea Funciara 20544/Mitreni, situat in intravilanul localitatii Mitreni , str. Floreasca , nr. 184 O , tarla 56, parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul minim al vanzarii este de 18992 lei.
  7. Teren intravilan arabil, lotul nr. 21 , nr. cadastral nr. 356/21 , Cartea Funciara 20550/Mitreni , situat in intravilanul localitatii mitreni, str. Floreasca , nr. 184P, tarla 56, parcela 1256, in suprafata de 535 mp, pretul minim al vanzarii prin negociere directa este de 18992 lei , in conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006, HG nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, precum si legea nr. 215/2001  legea administratiei publice locale;

Ofertanti sunt obligati sa depuna pana la termenul de deschidere a  ofertelor dovada achitarii garantiei de  participare precum si dovada achitarii taxei de participare ;

Documetatia de atribuire se va pune la dispozitie incepand cu data de 25.01.2019 la sediul Primariei comunei Mitreni, strada Musetelului nr. 188, persoana de contact, secretar comuna Mitreni, Oprican Mariana, e-mail: primariamitreni@yahoo.com

Data limita pentru solicitarea clarificarilor:

Data limita de depunere a ofertelor: 25.02.2019, ora 1500  la sediul Primăriei comunei Mitreni, strada Musetelului, nr. 188, comuna Mitreni, judetul Calarasi.

Oferta  pentru licitatie se va depune in doua exemplare(original si copie).

Instanta competenta sa solutioneze litigiile aparute: Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Calarasi.

Data, ora si locul licitatiei : 28.01.2019, ora 1200  la sediul Primăriei comunei Mitreni.

Primar,

MINCIUNA Tudorica

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide