Aurică Gazu: „La nivelul Primăriei nu există arierate, nu sunt restanţe către furnizorii de servicii, plata salariilor sunt la zi, bugetul primăriei asigură stabilitate serviciilor”

 

Mircea Brânduşă. La fix un an din cel de al treilea mandat pe care primarul comunei Curcani îl exercită, Aurică Gazu face un bilanţ în care arată clar şi concis starea administrativă, economică, socială a comunei, dar şi proiectele pe care intenţionează să le implementeze în următorii ani.

Rep: Domnule Aurică Gazu, ca primar al comunei Curcani, dacă ar fi să faceţi un raport de lucru, care ar fi principalele puncte pe care le-aţi scoate în relief?

A.G.: În primul rând precizez că raportul de activitate al primarului este de fapt  justificarea legală a activităţii echipei administrative şi a serviciilor din primărie  la care se adaugă activităţile primarului şi ale Consiliului Local. Sintetizând aceste  activităţi pot spune că în acest prim an din mandatul în curs s-a constatat o  îmbunătăţire a acestor activităţi, atât practic cât şi juridic. Trebuie amintit că nu au fost cazuri de hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului care să fie invalidate. Şedinţele Consiliului Local s-au ţinut lunar, cu analiză pertinentă a materialelor şi ţin neapărat să subliniez că în această perioadă de timp aproape a  dispărut votul politic, acestuia luându-i locul analiza lucidă a ceea ce s-a întâmplat şi votul în favoarea cetăţeanului, lucru pentru care toţi consilierii merită felicitaţi.

Rep: Care sunt proiectele demarate în această perioadă şi în ce stadiu se află?

A.G.: Merită amintită intenţia noastră de a realiza studii de fezabilitate privind mediul, staţie epurare apă, canalizare, rampă deşeuri, gaze naturale şi asfaltare drumuri. Sunt în curs de desfăşurare proiecte care au ca scop îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor comunei, cum ar fi: Extindere reţea alimentare cu apă; Racordare la sistemul de alimentare cu apă şi încheierea a 21 de contracte-cadru de furnizare a acestui serviciu; Înventarierea terenurilor conf. Legii 165/2013; Înfiinţare gospodărie de apă nouă; Asfaltare drumuri comunale de interes public local; Construirea a două grădiniţe noi, la Şcolile nr. 1 şi nr. 2; Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală nr. 2 Curcani; Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală nr. 1 Curcani precum şi construcţie ateliere-şcoală.

Rep: Din punct de vedere economic ce ne puteţi spune? Gradul de colectare a taxelor şi impozitelor care este?

A.G.: Totul este în grafic: nu există arierate, nu sunt restanţe către furnizorii de servicii, plata salariilor sunt la zi, bugetul primăriei asigură stabilitate serviciilor. În ceea ce priveşte gradul de încasare a impozitelor şi taxelor, chiar dacă se constată un progres faţă de anii precedenţi, procentul realizat nu ne mulţumeşte, bugetul local având nevoie de fiecare leu ce poate fi colectat, fapt pentru care  au fost înştiinţate şi somate mai multe persoane fizice şi juridice, întocmindu-se popriri la salariaţi şi pensionari.

Rep: Cum a decurs activitatea compartimentului social în acest timp?

A.G.: A fost una laborioasă în care funcţionarii au asigurat aplicarea politicilor  sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice,  persoanelor cu handicap şi a altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în  nevoie socială. Astfel au reuşit să soluţioneze favorabil 11 cazuri de ocrotire a minorilor problemă, 72 dosare privind alocaţia de stat pentru copii, 20 dosare privind indemnizaţia pentru creştere a copilului, 118 dosare pentru ajutorul social conform legilor în vigoare, 3 dosare asistent personal, 527 dosare privind ajutorul de încălzire a populaţiei conform OUG. nr. 3/2005, 63 dosare privind alocaţia complementară şi monoparentală conform Legii 277/2010.

Rep: La nivel de comună cu ce probleme se confruntă primarul Aurică Gazu? Ce măsuri aţi luat ca să puteţi remedia situaţia?

A.G.: Una dintre cele mai arzătoare probleme a comunei noastre a rămas cea legată de curăţenia comunei. Problema gunoiului a necesitat luarea unor măsuri şi consider că împreună cu o acţiune de educare civică a populaţiei se va rezolva: curăţarea şi eliminarea punctelor de depozitare neautorizate urmând ca acestea să  fie puse sub pază; obligativitatea cetăţenilor de a nu mai depozita gunoiul în spaţii neautorizate, pentru că altfel vor cunoaşte rigorile legii.

Rep: Ce proiecte se află pe lista de investiţii a primarului Aurică Gazu?

A.G.: Printre cele mai importante obiective se regăsesc următoarele: Lucrări de reparaţii şi de renovare sediu primărie; Lucrări de extindere şi modernizare reţea iluminat public stradal; Lucrări de modernizare parc comuna Curcani; Lucrări de modernizare Bază Sportivă; Lucrări de instalare staţie de epurare ecologică; Înfiinţare reţea de canalizare; Proiectare şi execuţie clădire After-school; Proiectare şi execuţie clădire Dispensar uman; Lucrări de amenajare alei pietonale în comuna Curcani; Lucrări de reparaţii şi renovare Cămin Cultural comuna Curcani; Lucrări de construcţie parcare auto; Lucrări de construire grup sanitar şi achiziţionare centrală termică Şcoală 1; Lucrări de construire grup sanitar şi achiziţionare centrală termică Şcoală 2; Lucrări de asfaltare străzi comunale de interes public; Lucrări de pietruire drumuri mărginaşe; Lucrări de construcţii de trotuare; Lucrări de renovare şi modernizare Cămin Cultural comuna Curcani; Înfiinţare Festival „Ziua Comunei” Curcani; Servicii de refacere PUG; Servicii de proiectare S.F.; Servicii privind Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial; Achiziţie echipament IT pentru birouri primărie.

Rep: Care este mesajul dumneavoastră pentru locuitorii comunei Curcani?

A.G.: Să fie sănătoşi şi să înţelegă că lucrurile importante se realizează în timp.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide