Azi demarează înscrierile pentru posturile de inspector școlar general adjunct și director CCD

Potrivit unui anunț postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Călărași, în perioada 25 martie-5 aprilie, se așteaptă la sediul instituției dosarele de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante de inspector școlar general adjunct și director al Casei Corpului Didactic.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
b) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
c) este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
d) are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
e) a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
i) la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 aprilie – 29 mai 2015 la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct şi cea de director la casa corpului didactic, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Conform unor informații, interesate să obțină cele două posturi sunt prof. Steluța Caraion și prof. Camelia Croitoru. Pe 19 martie, prof. dr. Constantin Tudor a promovat concursul de ocupare a funcție de inspector școlar general, alături de doar alți 19 colegi din toată țara.

Etichete:, ,

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
25 martie 2015/Horoscop

Berbec Exprimarea individualităţii este favorizată cu precădere în cercul tău de prieteni sau cunoştinţe, având posibilitatea să vă împărtăşiţi cele...

Închide