Bazin de înot de la Călărași/Vezi care este stadiul investiției

La ședința ordinară de joi, 27 august 2015, consilierilor locali le este supus spre aprobare proiectul de hotărâre privind predarea către  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții – ”CNI”-S.A. a amplasamentului teren în suprafață de 8127 mp și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții , pe durata construirii obiectivului ”Bazin didactic de înot”, în municipiul Călărași.

În expunerea de motive se arată că, în conformitate cu prevederile Anexei 3 la OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanţa 16/2014, CNI derulează programe de investiţii în cadrul „Programului naţional de construcţii de interes public sau social.”

În cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social există următoarele subprograme: săli de sport,
complexuri sportive, aşezăminte culturale, bazine de înot, lucrări în primă urgenţă, patinoare artificiale, reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, instituţii de învăţămât superior de stat, unităţi sanitare din mediul urban, săli de cinema.
Municipiul Călărași solicită finanțare în cadrul subprogramului „Bazine de înot”. Obiectivul subprogramului este reabilitarea bazinelor de înot existente, finalizarea structurilor începute şi construirea de bazine de înot.
În cazul bazinelor noi se pot realiza trei tipuri de obiective, după proiecte pilot şi anume: bazin didactic de înot, bazin de polo (inclusiv un bazin didactic pentru antrenamente), bazin olimpic (cu 10 culoare şi un bazin didactic pentru antrenamente)

Având în vedere că pe raza Municipiului Călărași nu există un bazin de înot didactic şcolar, s-a propus găsirea mijloacelor tehnice şi economice pentru realizarea obiectivului sus-menționat. Pentru a oferi şcolilor şi tineretului din municipiu o dotare necesară pentru dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă, prin practicarea sportului și pentru a asigura unor condiţii optime pentru realizarea unor performanţe şcolare la acest nivel, s-au făcut demersuri pentru realizarea investiției “bazin didactic de înot”.
Prin adresa nr 54328/03.12.2014, Primăria Municipiului Călărași a solicitat sprijinul Companiei Naționale de Investiţii, pentru modernizarea unei baze sportive de tradiție din Municipiului Călărași, fiind singura opțiune pentru practicarea gratuită a sportului în cadrul organizat, de elevi și comunitatea locală.
De asemenea, prin adresa nr. 3829/26.01.2015 s-a solicitat finanțarea acestui obiectiv de investiții fiind transmisă documentația aferentă către C.N.I. – SA. Solicitarea a avut în vedere atât serviciile de proiectare cât și execuția lucrărilor de construcții. Bazinul solicitat va fi de tip bazin didactic de înot.
Pentru a beneficia de acest program este necesar ca autorităţile locale să pună la dispoziţie terenul sub forma transmiterii în folosinţă gratuită, urmând ca la finalizare să revină municipiului Călărași cu construcţia realizată. Conform cerințelor CNI, se va pune la dispoziție terenul în suprafață de 8127 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, Municipiul Călărași, urmând a asigura finanțarea pentru: lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), întreținerea și exploatare obiectivului de investiție.
De asemenea, Municipiul Călărași va asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului și anume o suprafaţă de 8127 mp, identificat conform anexei la prezenţa hotărâre .
Conform cerințelor CNI, Municipiul Călărași se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani.
Deja a fost solicitat certificatul de urbanism, urmând a fi obținute avize de principiu privind asigurarea utilităților.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide