Bugetul Judeţului Călăraşi pe anul 2019 a fost aprobat

Miercuri, 24 aprilie, consilierii judeţeni călărăşeni s-au întrunit în şedinţă ordinară pentru aprobarea bugetului Judeţului Călăraşi pe anul 2019. Bugetul pe 2019 este estimat la 170.842.000 lei, atât la partea de venituri cât şi de cheltuieli.

La 31 decembrie 2018 bugetul propriu al judeţului Călăraşi prezenta la secţiunea de funcţionare un excedent de 8.653.943 de lei, iar la secţiunea de dezvoltare un deficit în valoare de 8.187.504,24 de lei. Deficitul secţiunii de dezvoltare este rezultatul utilizării în cursul anului 2018 a excedentului bugetar rezultat la finele anului 2017 în valoare de 17.695.389,22 de lei.

Astfel, la finele anului 2018, după acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare, bugetul propriu prezintă un excedent în valoare de 18.161.827,98 de lei.

În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, următoarele cote:

-15% la bugetul local al judeţului;

-60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfãşoară activitatea plãtitorii de impozit pe venit;

-17,5% într-un cont distinct deschis pe seama Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice/Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

Suma corespunzãtoare cotei de 7,5% se repartizează integral în anul 2019 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotãrârea consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale.

Pentru anul 2019, veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului propriu al judeţului Călăraşi se ridicã la valoarea de 170.277.000 lei, iar cele aferente secţiunii de dezvoltare sunt în sumă de 15.975.000 lei.

Referitor la partea de cheltuieli a bugetului, din sumele prezentate anterior, s-au avut vedere solicitările tuturor ordonatorilor de credite din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, astfel încât să poată fi susţinute o parte din cheltuielile de personal şi cele cu bunurile şi serviciile, partea de dezvoltare fiind acoperită integral din excedentul bugetar înregistrat la finele exerciţiului bugetar 2019.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide