Caravana POR 2014-2020 la Călăraşi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) în colaborare cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au organizat marţi, 24 noiembrie 2015, la Călăraşi, a şasea sesiune de informare pentru promovarea Programului Operaţional Regional 2014-2020.

La întrevederea dintre beneficiari cu reprezentanţii MDRAP şi mass-media locală şi regională au fost prezenţi Daniela Traian, director adjunct – Dezvoltare şi Comunicare ADR Sud Muntenia, Mariana Vişan, director adjunct – Direcţia Organism Intermediar POR, Carmen Necşescu – consilier AM POR – MDRAP, Ştefan Oacheşu – consilier Direcţia Planificare MDRAP, precum şi primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, în calitate de reprezentant al administraţiei locale ce are în administrare unul dintre obiectivele prezentate şi anume Centrul de zi pentru persoane cu handicap din municipiul Călăraşi.

Cele mai importante informaţii pentru cei aproape 70 de potenţiali beneficiari şi jurnalişti din mass–media locală şi regională, din noul Program Operaţional Regional 2014-2020, au fost cele legate de Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi achiziţiile publice.

Suma totală alocată Regiunii Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014-2020 este de 807,723 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională-FEDR (fără sumele alocate Investiţiilor Teritoriale Integrate-ITI, Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării-SUERD şi Asistenţei Tehnice a programului).

În încheierea sesiunii de informare participanţii au vizitat două dintre proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013:

-Centrul de zi pentru persoane cu handicap din municipiul Călăraşi – proiect de extindere, modernizare şi echipare finanţat din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Beneficiari sunt UAT Municipiul Călăraşi şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România – Filiala Călăraşi.

Proiectul a urmărit îmbunătăţirea calităţii vieţii şi integrarea socială a persoanelor cu handicap afectate de riscul excluziuni sociale, modernizarea infrastructurii existente şi creşterea gradului de acces la servicii sociale. Ca urmare a proiectului, eficienţa energetică a clădirii a crescut cu 20%.

Valoarea totală a proiectului este de 304.666,33 de euro, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 206.755,70 de euro.

-Centrul de Asistenţă Medico-Socială din municipiul Călăraşi – un proiect de extindere a capacităţii şi modernizare finanţat din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, beneficiarul fiind Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi.

Rezultatele proiectului includ mărirea capacităţii de internare de la 19 la 25 de persoane şi dotarea cu echipamente necesare oferirii unor servicii de asistenţă medico-socială de calitate, potenţialilor beneficiari.

Valoarea totală a proiectului este de 182.923,51 de euro, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 99.086,66 de euro.

POR 2014–2020 are o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuţia naţională.

Programul include 11 axe prioritare plus o axă de asistenţă tehnică:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională.

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale.

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban.

Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale.

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.

Axa prioritară 12: Asistenţă tehnică.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide