Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Călărași | În atenția angajatorilor

În atenția angajatorilor: privind coasigurații persoanelor care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din codul fiscal – venituri din salarii.

Conform dispozițiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, art. 224 (1) lit. c), numai soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, fac parte din categoria de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018 de aporbare a Normelor Metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, publicat în MO nr. 1036/6.12.2018, la art. 6 (1) prevede ca persoanele asigurate în baza art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.

Potrivit art. 1 si 3 din Ordinului Comun al Ministrului Finanţelor Publice, Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministrului Sănătăţii nr. 611 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii Declaraţiei 112 in continutul careia este prevazuta expres urmatorul paragraf de care angajatorii sunt direct raspunzatori „Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete”.

Prin urmare, angajatorii au obligația să înscrie în cuprinsul declarației lunare D112 atât salariații proprii cât și coasigurații acestora, astfel cum sunt definiți limitativ de dispozitiile legale citaterespectiv numai soțul, sotia sau părinții angajaților, în baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. e) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018.

BIROUL DE PRESA CJAS CĂLĂRAȘI

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide