CJ Călărași/Bani pentru sisteme de încălzire regenerabile la Spitalele de Pneumoftiziologie Călărași și Psihiatrie Săpunari

Consiliul Județean Călărași va aloca suma de 120.000 de lei pentru realizarea studiilor de fezabilitate pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă la spitalele de Pneumoftiziologie Călărași și Psihiatrie Săpunari și de asemenea va cofinanța proiectele respective în cadrul programului „Casa Verde”.

Excedentul bugetului propriu al Județului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015 se ridică la valoarea de 32.538 mii lei, din care până la această dată fiind aprobată utilizarea a 32.267,85 mii lei.

Din diferența de excedent rămas nerepartizat  se va aloca suma de 120.000 lei către următoarele cheltuieli de dezvoltare:

  • studiului de fezabilitate – „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă la Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi, judeţul Călăraşi ”, în cadrul Programului Casa Verde Clasic persoane juridice – 60 mii lei
  • studiu fezabilitate – „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi ”, în cadrul Programului Casa Verde Clasic persoane juridice – 60 mii lei.

Bugetarea acestor studii de fezabilitate este necesară și oportună intrucât, prin publicarea în Monitorul Oficial al României a Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr.1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, exista posibilitatea obtinerii de fonduri nerabursabile din Fondul pentru Mediu.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Unităţile administrativ-teritoriale care doresc sa participe la program trebuie să depună la autoritatea mai sus mentionata, printre altele, copia hotărârii consiliului judeţean privind aprobarea studiului de fezabilitate, acesta prezentandu-se in forma precizata in anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, certificată conform cu originalul.

În cadrul solicitării de propuneri de proiecte pentru Programul Casa Verde Clasic persoane juridice, Consiliul Județean Călărași intenționează să depună, în calitate de solicitant eligibil, proiectul „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilăla Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi şi Spitalul de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi ”, în cadrul Programului Casa Verde Clasic persoane juridice.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea dela Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, creşterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Unităţile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finanţare în cadrul programului pentru imobilele aflate în proprietatea ori în administrarea lor, pot solicita finanţare pentru mai multe imobile în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare.

În cadrul programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Finanţarea nerambursabilă asigurată de Autoritate – Administraţia Fondului de Mediu, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Cuantumul finanţării nerambursabile, de către Autoritate – Administraţia Fondului de Mediu, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale, nu poate depăşi valoarea de  4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000, aşa cum este şi cazul Judeţului Călăraşi.

Astfel, cofinanţarea proiectului, din bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, nu poate depăşi 10% din maximul posibil al finanţării de 4.000.000 lei.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide