CJ Călărași/Proiect privind reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean Călărași  

În ședința Consiliului Județean din 24 mai a.c. a fost aprobat proiectul de hotărâre privind „Creșterea eficienţei energetice la corpurile A, B, C şi D la Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi – Faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții – revizuită, în valoare totală de 5.572.391,39 lei, la care se adaugă T.V.A., din care C + M în valoare de 3.127.138,00 lei, la care se adaugă T.V.A. Durata estimată de realizare a investiției: 24 luni.

Proiectul beneficiază de oportunitate de finanțare în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, Operațiunea B – clădiri publice și este în concordanță cu obiectivul strategic POR 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea îmbunătățirii condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Acesta vizează creșterea eficienței energetice a corpurilor A, B, C și D din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi.

Ansamblul clădirilor din componența S.J.U. Călărași a fost supus unor reabilitări și modernizări anterioare care a cuprins și lucrările de creștere a eficienței energetice a acestora, respectiv:

– Parterul corpului C a fost reabilitat ca UPU. Lucrările de modernizare au cuprins și lucrări exterioare, precum schimbarea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă și realizarea termosistemului la fațadele aferente;

– Corpul C a suportat lucrări de reabilitare și modernizări interioare, etapizate pe toate nivelurile, cu excepția demisolului. Aceste lucrări de modernizare au cuprins și schimbarea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă, necuprinzând și realizarea termosistemului la fațadele aferente;

– Corpul A a suportat lucrări de reabilitare și modernizări interioare, etapizate pe etajele 2 și 4. Aceste lucrări de modernizare au cuprins și schimbarea tămplăriei exterioare neperformantă existente, cu tâmplărie performantă, necuprinzând și realizarea termosistemului la fațadele aferente;

– Etajul 1 din corpul A a fost reabilitat în cadrul proiectului de reabilitare  Ambulatoriu integrat. Lucrările exterioare din cadrul acestei investiții au cuprins schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă și realizarea termosistemului la fațadele aferente;

– De asemenea au fost reabilitate termic terasele de la corpul C și corpul A;

– Blocul alimentar al spitalului, denumit corpul D, a suportat lucrări de igienizare interioară, de realizare a anvelopării cu termosistem, lucrările necuprinzând și înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă precum și reabilitarea terasei necirculabile.

Necesitatea obiectivului de investiție derivă din obligativitatea de a finaliza lucrările de finisare a fațadelor corpurilor A, B, C și D, întrucât la ora actuală modul de exploatare a spațiilor spitalicești din aceste corpuri prezintă deficiențe din cauza neetanșeităților existente între părțile vitrate și cele opace precum și a izolării neperformante a părților opace. Deficiențele în exploatare se completează și cu inexistența posibilității de umbrire a fațadelor însorite.

Aceste deficiențe în exploatare conduc la o desfășurare improprie a actului medical precum și la costuri ridicate cu încălzirea spațiilor.

În cadrul investiției pentru creșterea eficienței energetice se vor realiza:

  • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor (pereți exteriori, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel). Finalizarea anvelopării corpurilor, păstrând tipul de termosistem existent realizat anterior. În zonele în care termosistemul este executat în baza investițiilor distincte (parter corp C – UPU, etaj 1 corp A – ambulatoriu integrat, corp D), lucrări înca nerecepționate, se va aplica o tencuială decorativă nouă în cromatica generală a întregului obiectiv de investiții;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie electrică pentru tot spitalul; (minim 10% asigurarea consumului din surse regenerabile) – implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice;
  • montarea de parasolare pe fațadele însorite (cu orientare sud și vest), în conformitate cu cerințele din auditul energetic;
  • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, neperformantă, acolo unde nu a fost deja înlocuită în baza amenajărilor interioare deja realizate.

Lucrările/Suprafețele supuse intervențiilor, în vederea eficientizării energetice la corpurile A, B, C și D:

  • Fațadă-zona plină (fără parte vitrată) – realizare de termoizolație: S aprox.= 4.820 m.p.
  • Lucrări izolare soclu şi demisol: S aprox. = 799 m.p.
  • Tâmplărie neperformantă energetic care se înlocuiește cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termică şi geam termopan: S aprox. = 450 m.p.
  • Refacerea teraselor neperformante de la corpurile B si D precum şi reparații în urma montării panourilor fotovoltaice pe terasa de la corpul C, cu polistiren extrudat de 15 cm grosime: S aprox. =  1501 m.p.
  • Montarea unui sistem de panouri fotovoltaice, cu scopul reducerii costurilor cu energia electrică la Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi cu minim 10%.

Corpurile A, B, C, D din cadrul ansamblului spitalicesc, care fac obiectul definitivării eficientizării energetice, au fost construite în perioada anilor 1975.

Corpurile A, B, C și D se încadrează în funcțiunea majoră de sănătate din cadrul SJU Călărași și anume:

Corpul A – funcțiuni majore care deservesc tot spitalul: bloc operator general, sterilizare, laboratoare, radiologie, spitalizare de zi, spălătorie, etc.;

Corpul B – cabinete medicale si baterii de lifturi, scară de circulație evacuare;

Corpul C – secții medicale de spitalizare, UPU, ATI;

Corpul D – bloc alimentar al spitalului.

 

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide