Consilierii județeni se reunesc în ședință ordinară/Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 August 2015, orele 1600, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării privind drumurile judeţene şi comunale pe UAT-uri pe anul 2015

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2015

4. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu Societăţii VASILE TRANS S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 167/2013 privind atribuirea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseele cuprinse în programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean al judeţului Călăraşi pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 411 Chirnogi-Radovanu-Crivăţ limite judeţ (hotarele), judeţul Călăraşi” – km 0+000 – km 18+090

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 69/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiţie “Modernizarea şi Reabilitarea DJ 100 tronson Postăvari-Orăşti-Pădureşu-Frumuşani km 51+852 – km 58+352”, Faza-Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Reproiectare spaţii cu altă destinaţie PT + DE pentru sediul Bibliotecii Judeţene” Faza – Proiect tehnic + Detalii de execuţie

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii/concesionării unor suprafețe de teren, proprietate publică a judeţului Călăraşi, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării Situaţiilor de urgenţă pentru anul 2015

16. Diverse

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Călărași/Procesiune cu Sfintele Moaște ale celor 33 de Sfinți de la Catedrala Mitropolitană din Iași

În perioada 04 – 06 septembrie 2015, Protopopiatul Călărași, în colaborare cu Primăria Municipiului Călărași, organizează o Procesiune cu Sfintele...

Închide