Consilierii județeni se reunesc în ședință ordinară/Vezi care sunt proiectele aflate pe ordinea de zi

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Martie 2016, ora 12 00 , în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popescu Haralambie

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2016

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.Călărași

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, în exercițiul bugetar 2016

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ECOAQUA S.A.Călărași

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual județean pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, valabil pe anul 2016

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, de către Consiliul Județean Călărași, pentru activități nonprofit de interes public județean, pe anul 2016

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 2/2016 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ–teritoriale, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în cultul penticostal

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județului Călărași și Comuna Ulmu, Județul Călărași, pentru realizarea unei lucrări de interes public local

11.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu, proprietate publică a județului Călărași, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecomanagement Salubris” Călărași

12.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a județului Călărași, Serviciului de Ambulanță a Județului Călărași

13.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Independenţei, nr. 33 (fost 37), judeţul Călăraşi

14.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călărași, strada București nr. 185 (fost 183), județul Călărași

15.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călărași, strada Sloboziei, nr. 27, județul Călărași

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Informare în Afaceri Călărași din administrarea Centrului Cultural Județean Călărași în folosință gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România-Bulgaria

17.Proiect de hotărâre privind emiterea licențelor de traseu Societății TUDAN S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate special

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 135/2008 privind înfiinţarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Organigamei si a Statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi

24.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

25.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

26.Diverse

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide