Consilierii județeni sunt convocați în ședință ordinară/Vezi proiectele de pe ordinea de zi

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Septembrie 2015, orele 1100 , în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi :

1. Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Călăraşi și Județul Ialomița în vederea promovării proiectelor ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa – limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa – limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 15+365” și ”Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545 ) localităţile Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 (Km 52+100-37+600) localităţile Dridu – Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele şi DJ 402 (km 53+700-61+420) limită Judeţ Călăraşi – Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită judeţ Ilfov (km 61+860-km 63+420)” prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, prioritatea de investiții 6.1

2. Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Călăraşi și Județul Ialomița în vederea promovării proiectelor ”Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 63+000” și „ Modernizare drum judetean DJ 306 lim. jud. Călăraşi Km 32+950 – Albeşti – Andrăşeşti – Gh. Doja – Crunţi km 63+650 – intersecţia DJ 102 H şi de la km 66+225 – la Reviga- Cocora km 58+775 şi DJ 203 E – lim. Jud. Buzău – Cocora km 14+075 – 21+325” prin POR 2014 – 2020, Axa prioritară 6, prioritatea de investiții 6.1 – SUERD

3. Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare și extindere clădire Muzeul Dunării de Jos”, Faza – Studiu de fezabilitate

4. Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiţie „Extinderea, modernizarea și dotarea cu tehnică de calcul, sistem de alarmare și comunicații a dispeceratului comun I.S.U.-S.A.J. și dotarea bazelor operaționale pentru situații de urgență cu tehnică de intervenție”, Faza – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie

5. Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Călărași în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 cu proiectul „Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră Dobrich – Călărași”

6. Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Călărași în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 cu proiectul „Managementul riscurilor și protecție împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh”

7. Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Călărași în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 cu proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii ecologice din jurul ambelor maluri ale Dunării între județul Călărași și districtul Silistra – evaluare preliminară, analiza pentru construirea unui sistem ecologic comun”

8. Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Călărași în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 cu proiectul „Îmbunătățirea conectivității din regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra la rețeaua de transport TEN-T”

9. Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Călărași în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 cu proiectul „O regiune transfrontalieră Călărași – Dobrich bine conectată”

10. Hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași la Programul RO10 – CORAI, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în cadrul proiectului ”Guvernare inclusivă”

11. Hotărâre privind aprobarea participării Bibliotecii Județene “Alexandru Odobescu” Călărași în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 cu proiectul „Cooperarea Transfrontalieră pentru utilizarea patrimoniului cultural prin RFID”

12. Hotărâre privind aprobarea participării Centrului Cultural Județean Călărași în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 cu proiectul „Utilizarea durabilă a patrimoniului cultural pentru creșterea potențialului turistic în regiunea transfrontalieră Călărași – Dobrich – Cultură și tradiții fără frontiere”

13. Hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Dunării de Jos Călărași în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 cu proiectul „Dezvoltarea turismului în zona transfrontalieră Călărași – Ruse prin promovarea moștenirii patrimoniului antic, preistoric, medieval și al bogăției numismatice”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Răducu – George FILIPESCU, Președintele Consiliului Județean Călărași, la Hanovra, Germania în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2015, în vederea participării la Conferința Internațională de Climă a Administrațiilor Locale

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea modalităţii de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al judeţului Călăraşi

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 136/2013 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Călărași

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Camerei Agricole Călărași

21. Diverse

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide