Consilierii locali se reunesc în şedinţă ordinară/Iată ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.10.2015, ora 16.30,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi la data de 30.09.2015.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2015.
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,CamilPetrescu” unuiacces auto şipietonalsituatîn zona de nord a municipiuluiCălăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,Bogdan PetriceicuHaşdeu” unuiacces auto şipietonalsituatîn zona de nord a municipiuluiCălăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,LiviuRebreanu” unuiacces auto şipietonalsituatîn zona de nord a municipiuluiCălăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,Lucian Blaga” unuiacces auto şipietonalsituatîn zona de nord a municipiuluiCălăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,Tudor Arghezi” unuiacces auto şipietonalsituatîn zona de nord a municipiuluiCălăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,George Călinescu” unuiacces auto şipietonalsituatîn zona de nord a municipiuluiCălăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Amenajare Complex Turistic” situatînmunicipiulCălăraşi, stradaSloboziei, km 4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia cu titlul ,,AMENAJARE PEISAGISTICĂ PE STRADA PRELUNGIREA BUCUREŞTI, MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2015.
 13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin negociere directă, a contractului de delegare prin concesiune, a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe domeniul public a tablourilor de comandă pentru echipamentele electrice din căminele de monitorizare din proiectul ,,Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie apă şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren, situat în Călăraşi, strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 9 (lot 54 – tarla 65, parcela 18/2), către Magearu Gabriel.
 16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului clădire cu suprafaţa construită de 286 mp din municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, către Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi.
 17. Proiect de hotărâre privindavizul Consiliului Local Călăraşi în vederea schimbării denumirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.
 19. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil-teren, în suprafaţă de 23 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 19p.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între UAT Municipiul Călăraşi şi Asociaţia Grupul Local de Pescuit DUNĂREA CĂLĂRĂŞEANĂ.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia ,,Reabilitare clădire hală piaţa agro-alimentară (hală legume-fructe)”, din municipiulCălăraşi.
 22. Diverse. SPCTAFL – Informare asupra activităţii de furnizare a energiei termice în perioada ianuarie-august 2015. Biroul Executorului Judecătoresc Stanciu Iulian – Proces Verbal.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Intervenţie la incendiu de locuinţă în municipiul Călăraşi, pe strada Mureşului

Un echipaj de stingere din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi a intervenit pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 35 minute,...

Închide