Consiliul Județean Călărași/ Întâlnire cu reprezentanții Spitalelor de Psihiatrie Săpunari și Pneumoftiziologie Călărași și liderii de sindicat ai celor două unități sanitare

Pentru dezbaterea aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  în data de 07.06.2018 la sediul Consiliului Județean Călărași a avut loc o ședință de lucru la care au participat: Vasile Iliuță, președinte al Consiliului Județean Călărași, Valentin Barbu, vicepreședinte al Consiliului Județean Călărași,  Bogdan Georgescu, administrator public al județului Călărași, Emil Mușat, secretarul județului Călărași, Paraschiva Mureșanu, director executiv economic al Direcției Economice, Florica Vîlcu, consilier în cadrul Compartimentului Sănătate și Spiridon Dumitrescu, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, Marilena Dediu, director financiar – contabil, Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași, Iuliana Nicolae, lider de sindicat.

Din partea Spitalului de Psihiatrie Săpunari au luat parte la discuții: Daniela Brăileanu, managerul Spitalului, Ion Gavrilă, director financiar – contabil, Aneta Maria Tudose, director medical și Nicolae Motică, lider de sindicat.

În urma discuțiilor privind aplicarea Articol unic, pct. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

“(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (2) se depășește, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București – Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unitățile sanitare de monospecialitate includ unități sanitare cu și fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialități complementare”,s-a hotărât:

1.Trimiterea de către conducerea celor două unități sanitare de monospecialitate a solicitării pentru comunicarea din partea Consiliului Județean Călărași a condițiilor reale privind evaluarea sporurilor pe ordonator principal de credite raportat la aplicarea Articol unic, pct.3 alin (6) din Ordonanța de Urgență nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

2.Trimiterea de către organizațiile sindicale de la nivelul celor două unități sanitare de monospecialitate a propunerilor privind modificarea legislației astfel încât să fie satisfăcute cerințelor sindicatelor de profil, pentru a fi analizate și transmise factorilor de decizie.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide