Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi/ANUNȚ

În scopul asigurării condiţiilor necesare desfăşurării proceselor electorale din 05.06.2016, Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Călăraşi a dispus adaptarea programului de lucru cu publicul al celor 5 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Călăraşi, astfel încât să se rezolve în mod operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate, după cum urmează:

–  sâmbătă, 04.06.2016: 0800 – 1600;

–  duminică, 05.06.2016: 0700 – 2100.

Totodată reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:

a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j);

c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).

(3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

În cuprinsul aceluiaşi act normativ, la art. 20, alin. (1), se precizează cazurile în care se eliberează cartea de identitate provizorie, şi anume:

a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;

b) când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrice;

c) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;

d) când se solicită eliberarea unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) şi j), la cererea cetăţeanului.

(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este diferenţiat după cum urmează:

a) de la o lună la un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c);

b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d).

Director executiv,

ec. Mihai MIU

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide