Direcția Silvică Călărași/Anunţ licitație masă lemnoasă pe picior

Direcția Silvică Călărași anunță organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior (cota anului 2017)

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodă nr. 2., jud.Călăraşi, tel. 0242 314 344, fax: 0242 311 496, E-mail: office@călăraşi.rosilva.ro.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 22.03.2017, orele 11.00

Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice Călăraşi din loc.Călăraşi, jud. Călăraşi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodă, nr. 2.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

Dată şi ora organizării preselecţiei: 17.03.2017, ora 10.00.

Data şi ora – limita până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie16.03.2017, ora 16.30.

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire al licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www. rosilva.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 32.485 m3.

din care pe sortimente:

-Produse principale: 31.885 m3;

-Produse secundare: 456 m3;

-Produse accidentale: 144 m3;

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

– diverse tari: 265 m3;

– diverse moi: 32.220 m3;

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu dată de: 10.03.2017.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Cont bancar Direcţia silvică Călăraşi: RO18RZBR0000060004419486 deschis la Raiffeisen Bank Călăraşi.

Documentele privind dovadă achitării garanţiei de contractare şi a tarifului de participare la licitaţie (100 lei), se depun la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim 2 ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.

Neîncheierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpă exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masă lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

a)nu a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;

b)nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheieri contractului;

c)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

d)a fost încheiat în termen contractul de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informaţii şi date suplimentare va puteţi adresa organizatorului licitaţiei: tel./ fax 0242 314 344 / 0242 311 496, mobil 0734 555 814, E-mail: office@călăraşi.rosilva.ro persoană de contact Oae Cătălin.

DIRECTOR

Ing. Ana Titu

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide