Florian Belu: „Anul 2018 a fost anul finalizării unor proiecte benefice comunităţii”

Mircea Brânduşă

După doi ani şi jumătate din mandatul pe care locuitorii comunei Unirea i l-au încredinţat în iunie 2016, Florin Belu consideră că localitatea pe care o păstoreşte trăieşte în aceşti ani o perioadă benefică, cea a unei comune în creştere din punct de vedere economic şi administrativ.

Rep: Domnule primar, de ce consideraţi localitatea Unirea ca fiind una aflată în prim planul judeţului Călăraşi?

Fl.B.: Pentru că noi toţi am muncit şi am reuşit să aducem acestei comunităţi cinstea de a fi cea mai prietenoasă din judeţ, stabilă din punct de vedere economic şi ambiţioasă social. Avem totodată şi dreptul să ne bucurăm şi motive de mândrie că ne-am născut pe aceste meleaguri.

Rep: Cum argumentaţi afirmaţiile de mai sus?

Fl.B.: În opinia mea, administraţia publică locală s-a bazat pe participarea reprezentanţilor diferitelor domenii de activitate, în special în sectorul agricol, precum şi pe participarea tuturor cetăţenilor la stabilirea principalelor direcţii de dezvoltare şi a obiectivelor de investiţii.

Modelul pe care se bazează comuna noastră este unul la care participă administraţia, sectorul privat şi cetăţeanul. Progresele se văd deja şi vom continua să construim pe acest model, o comună care se poate situa în viitorul apropiat pe primul loc în judeţul Călăraşi, în privinţa calităţii vieţii.

Rep: În perioada scursă de când exercitaţi funcţia de primar, care au fost priorităţile administraţiei publice Unirea?

Fl.B.: Primăria a avut printre priorităţi lucrările de reabilitare a străzilor, de asfaltare a aleilor şi trotuarelor dintre cele trei sate aparţinătoare.

Prioritizarea acţiunilor şi proiectelor specifice de energie prin intermediul Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă a creat premisele pentru comuna Unirea de a se alinia la obiectivele Comisiei Europene, care prevăd reducerea până în anul 2020 a emisiilor de CO2 cu 20%,respectiv creşterea cotei energiilor regenerabile şi îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 20%.

Extinderea şi modernizarea iluminatului public prin montarea unor corpuri noi de iluminat cu tehnologie led şi puncte de aprindere/stingere automată, lucru care a dus la reducerea semnificativă a consumului de energie electrică.

În perspectivă dorim continuarea procesului de îmbunătăţire a serviciilor cuprinse în activitatea de întreţinere a iluminatului public, vizate fiind defecţiunile care apar pe reţeaua stradală.

Crearea unui mediu cât mai sănătos pentru noi şi copiii noştri a reprezentat o altă prioritate a administraţiei publice locale. Astfel, primăria a continuat acţiunile anuale de întreţinere a spaţiilor verzi din sate, de toaletare şi înlocuire a arborilor de pe aliniamentele stradale.

Întrucât educaţia a fost, este şi va fi o prioritate pentru comunitatea noastră, au fost făcute investiţii în infrastructura educaţională. În fiecare vară s-au efectuat lucrăride reparaţii la toate unităţile de învăţământ pentru a asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite copiilor şi dascălilor să înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune.

De asemenea administraţia a urmărit impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice prin stimularea investiţiilor private care vizează direct îmbunătăţirea nivelului de trai şi valorificare aeficientă a potenţialului local.

Nu în ultimul rând, atragerea fondurilor europene şi guvernamentale a reprezentat una dintre principalele preocupări ale administraţiei, deoarece resursele europene sunt esenţiale pentru realizarea proiectelor pe care le aşteaptă locuitorii comunei noastre .

Rep: Ce investiţii au fost posibile în cursul anului trecut?

Fl.B.: Anul 2018 a fost anul finalizării unor proiecte benefice comunităţii, precum:

Amenajare trotuare pe DN3B în comuna Unirea, sat Unirea, cu o lungime de 5611 metri, valoare totală a proiectului fiind de 627.614,40 lei;

Schimbare acoperiş la Grădiniţa cu program normal din comuna Unirea, sat Unirea;

Schimbare acoperiş Parohia Sf. Nicolae din comuna Unirea, sat Unirea;

Repararea bazinelor de la puţurile forate.

Rep: În prezent, la nivelul comunei, ce proiecte sunt în desfăşurare?

Fl.B.: La ora când vorbim, există două proiecte în curs de derulare şi anume:

Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, jud. Călăraşi, finanţat prin PNDL II, cu o lungime de 5465 metri şi o valoare totală de  5.450.080,16 lei;

Achiziţionarea unui utilaj/buldoexcavator pentru inbunătăţirea activităţii serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Unirea cu o valoare totală 431.559 lei.

Rep: Care sunt priorităţile primarului Belu pentru anii următori?

Fl.B.: Pentru viitor avem pregătite câteva proiecte deosebit de importante pentru comunitate precum:

Asfaltarea tuturor străzilor din localităţile Unirea si Oltina; Amenajare trotuare în sat Oltina, com. Unirea;

Susţinerea Parohiei Sf. Haralambie din satul Oltina, com. Unirea, pentru partea de cofinanţare având ca obiectiv, reabilitare biserică prin programul AFIR;

Înfiintare reţea de distribuţie gaze naturale în satele aparţinătoare comunei.

Rep: Care este mesajul dumneavoastră către locuitorii comunei Unirea?

Fl.B.: Tuturor le doresc sănătate şi îi asigur că doar împreună vom aduce comuna Unirea la un nivel de trai cât mai ridicat.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide