Fostul Acvariu din Călăraşi va fi transformat în Club al Pescarilor Dunăreni

Clădirea fostului Acvariu din Călăraşi, obiectiv de referinţă al municipiului în anii 80, transformată în restaurant după Revoluţie, cedată la un moment dat Episcopiei Sloboziei şi Călărăraşilor şi revenită în proprietatea Primăriei, zace de ani buni în paragină, fiind adăpost pentru oamenii străzii şi câinii vagabonzi.

Pentru a reda frumuseţea de altă dată a zonei lacului cu hidrobiciclete şi a cascadei, Primăria Călăraşi a pregătit un proiect pentru transformarea clădirii în Club al pescarilor dunăreni.

Proiectul „Promovarea incluziunii sociale prin înfiinţarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călăraşi” este propus pentru finanţare din fonduri europene prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4, Măsura 2.1 – Promovarea şi valorificarea produselor şi activităţilor specifice zonei.

Astfel, obiectivul specific îl reprezintă „Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă şi sprijinirea inserţiei profesionale şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare care depind de pescuit şi de acvacultură, inclusiv diversificarea activităţilor din domeniul pescuitului şi al altor sectoare ale economiei zonei”.

Acest proiect vizează reabilitarea clădirii publice (cu lucrări de construcţii şi instalaţii care constau în demolarea anexelor clădirii şi a planşeului existent din cauza stării avansate de degradare, realizarea unor anexe noi pe latura de est şi a unei şarpante de lemn, cu învelitoare uşoară, consolidarea construcţiei prin cămăşuirea pereţilor de zidărie, refacerea continuităţii aparente a zidăriei şi pentru asigurarea conlucrării între pereţii clădirii, realizarea unor pardoseli noi, termoizolate, realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale oraşului: apă, canalizare, electricitate şi gaze naturale; de asemenea, se vor executa lucrări de instalare a sistemului de climatizare şi ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, se vor realiza dotări diverse cu utilaje,echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări, etc. Valoarea proiectului conform bugetului întocmit este de 1.622.249,68 lei inclusiv TVA; durata de implementare a proiectului este de 19 luni.

Din bugetul propriu (bugetul local) se va aloca suma de 1,622 milioane lei reprezentând cheltuieli eligibile în sumă totală de 883.212,80 lei inclusiv TVA şi cheltuieli neeligibile în sumă totală de 739.036,88 lei inclusiv TVA, dar şi cheltuieli conexe, necesare implementării proiectului, în  condiţiile rambursării/decontării ulterioare din instrumente structurale, de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020. Realizarea lucrărilor de intervenţie are ca scop transformarea clădirii într-un loc de referinţă pentru comunitatea locală a pescarilor dunăreni din municipiul Călăraşi. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea durabilă a zonei prin stoparea declinului din sectorul pescuitului, prin susţinerea programelor de educaţie privind protecţia mediului, valorificarea tradiţiilor populare în spiritul autenticităţii, cu accent pe acest domeniu, organizarea de sesiuni de informare care vizează dezvoltarea zonei pescăreşti prin accesarea de fonduri destinate desfăşurării activităţilor specifice.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide