Înscrierea în Programul START începe azi. În ce condiţii poţi obţine 120.000 de lei de la stat?

Tinerii antreprenori care vor să obţină de la stat 120.000 de lei pentru propria afacere se vor putea înscrie în Programul START în perioada 22 iunie – 1 iulie, aşa cum a anunţat recent Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism. Pentru a beneficia de bani în cadrul schemei de minimis, solicitanţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii.
Procedura de implementare a schemei de minimis din cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare (Programul START) a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri nr. 741/2015. Actul a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 415 şi 415 bis din 11 iunie şi se aplică de la data publicării.

Tinerii pot obţine în cadrul Programului START finanţare pentru implementarea planului de afaceri, printr-o alocaţie nerambursabilă de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (dar cel mult 120.000 de lei pentru fiecare beneficiar). Totodată, aceştia trebuie să aibă ocontributie proprie de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Înscrierile se vor putea face în perioada 22 iunie – 1 iulie, conform unui anunţ publicat recent de Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism: “Începând cu data de 22.06.2015, ora 10:00, va fi activa aplicaţia de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START 2015. Aplicaţia va fi activa până în dată de 01.07.2015, ora 20:00”.

Prin intermediul programului — care se aplică în toată ţara –, autorităţile vor să încurajeze şi să stimuleze tinerii pentru a înfiinţa şi dezvolta IMM-uri.

“Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private”, scrie în actul normativ menţionat.

În 2015, bugetul alocat schemei se ridică la 20 de milioane de lei, dintre care 18 milioane sunt pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile. Autorităţile estimează că, în acest an, prin Programul START vor căpăta ajutor financiar cel puţin 150 de beneficiari.

Ce criterii trebuie să îndeplinească societăţile

Pentru a obţine bani de la stat prin Programul START, microintreprinderile şi IMM-urile trebuie să îndeplinească, potrivit Ordinului MEIMMMA nr. 741/2015, următoarele criterii de eligibilitate:

să fie organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
să aibă până la 249 de angajaţi şi să realizeze o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro sau să deţină active totale de până la 43 de milioane euro, echivalent în lei;
să fie considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
să aibă capital social integral privat;
să nu fi beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi să nu aibă asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori;
să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, să aibă sediul social şi să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României;
codul CAEN pentru care solicită finanţare să fie eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului;
să aibă cel mult doi ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra-cost;
să nu fie în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolventa, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta să fie deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente.
Prin intermediul Programul START NU se pot obţine bani pentru:

intermedieri financiare şi asigurări;
tranzacţii imobiliare;
activităţi juridice;
activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (de exemplu: fabricarea explozivilor, fabricarea produselor din tutun sau comerţul cu amănuntul al băuturilor);
producţie sau comercializare de produse energetice, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie (de exemplu: activităţi de pescuit şi acvacultura sau activităţi legate de producţia primară a produselor agricole).
Înscrierea se va face online

Cei care vor vrea să să înscrie în Programul START o vor putea face online, pe www.aippimm.ro, scrie în actul normativ amintit. În acest sens, fiecare solicitant va trebui să se înregistreze pe site cu utilizator şi parola.

Data de la care vor începe efectiv înscrierile este 22 iunie, iar acestea vor putea fi făcute până pe 1 iulie.

“După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului”, prevede procedura de implementare.

Pentru că o societate să fie acceptată de principiu, în vederea verificărilor, aceasta va trebuisa obţină un punctaj minim de 50 din 100 de puncte.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
22 Iunie 2015/Horoscop

Berbec Dacă ai de gând să pleci la drum, conjunctura astrală te avantajează. Anumite evenimente ar putea lua o întorsătură...

Închide