Irinel Roman: „Îi asigur pe toţi locuitorii că toate acţiunele iniţiate de primăria Chirnogi le va viza interesele”

Încă de la învestirea sa în funcţia de primar, Irinel Roman declara: „Îmi doresc un Chirnogi curat, modernizat, accesibil investitorilor şi care în viitor să fie într-o perpetuă dezvoltare!” Azi, după 3 ani de la preluarea mandatului, Irinel Roman poate spune cu fermitate că a eficientizat administraţia publică în folosul chirnogenilor. Împreună cu echipa sa se prezintă în faţa concetăţenilor săi cu proiectele aflate în implementare în comuna Chirnogi:

1. Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere – proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu o valoare a lucrărilor de

19.262.030 lei. Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice) sunt: reţea canalizare = 23,351 km; cămine vizitare şi de legătură = 358 buc; staţie de epurare = 1 buc.; suma decontărilor de la bugetul de stat şi de la bugetul local este de 3.231.771,11 lei. Proiectul este realizat în proporţie de 35%. În acest moment lucrările au fost reluate, acestea fiind oprite în decembrie 2013 din lipsa de fonduri. Datorită acestui fapt se încearcă acum să se transfere finanţarea acestui proiect pe Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013.

2. Alimentare cu apă în sistem centralizat şi gospodărie de apă – proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu o valoare a lucrărilor de

2.698.493 lei. Proiectul este realizat în proporţie de 95%. Lucrările se află în faza finală, urmând să se facă procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

3. Modernizare străzi – proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu o valoare a lucrărilor de 11.518.550,54 lei. Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice) sunt: beton asfaltic = 10,526km; şanţuri de pământ = 16,842 km; rigole pereate = 4,210 km. Suma decontărilor de la bugetul de stat şi de la bugetul local fiind de 771.289,85 lei. Proiectul este realizat în proporţie de 5%, în acest moment lucrările trenează datorită lipsei de fonduri.

4. Reparaţie generală şi modernizare Şcoală Generală cu cls. I – VIII, nr. 3, în comuna Chirnogi – proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.4, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” cu o valoarea totală a cererii de finanţare de 673.470,32 lei. Contribuţia proprie a solicitantului este de 61.904,0 lei, din care: contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile – 12.481,0 lei şi contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA – 49.423,0 lei. Proiectul este realizat în proporţie de 85%.

Irinel Roman şi-a propus ca pe viitor să aducă comuna Chirnogi la standarde europene care să producă o dezvoltare socio – economică rapidă şi care să creeze locuri de muncă pentru locuitori. În acest sens a identificat următoarele proiecte aflate în stadiu de evaluare şi care vor fi implementate în viitor:

1. Reparaţie generală, Modernizare şi Extindere sediul primăriei comunei Chirnogi, cu o valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA de 878.138,00 lei / 197.694,00 euro din care – cheltuieli eligibile prin PNDL de 812.325,00 lei / 182.878,00 euro şi cheltuieli eligibile la beneficiar – 65.812,00 lei / 14.812,00 euro.

2. Reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural şi amenajarea parcului din jurul acestuia din comuna Chirnogi cu o valoare totală de 1.768.133,00 lei, fără TVA.

3. Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială nr. 3, local 2, comuna Chirnogi cu o valoare totală de 1.402.886,00 lei, inclusiv TVA.

4. Extindere Şcoală Gimnazială nr. 3, comuna Chirnogi cu o valoare totală de 2.304.130,00 lei, inclusiv TVA.

5. Înfiinţare piaţă agroalimentară în comuna Chirnogi cu o valoare totală de 1.818.833,00 lei, inclusiv TVA.

„Activitatea mea şi a echipei cu care lucrez se va desfăşura în continuare într-o deplină transparenţă, tocmai pentru ca locuitorii să simtă că suntem implicaţi în dezvoltarea comunei noastre. Îi asigur pe toţi locuitorii că toate acţiunele iniţiate de primăria Chirnogi le va viza interesele şi vor avea ca unic scop dreptul de a trăi într-o comună europeană în condiţii cât mai uşoare şi plăcute. Le doresc tuturor multă sănătate şi putere de muncă”, a declarat Irinel Roman.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide