ISJ Călărași/ Anunț concurs directori școlari

Inspectoratul Școlar al Județului Călărași anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Călărași , după cum urmează:

 

 

 

 

 

Nume unitate PJ                                                                                               Nr. Posturi Director / Număr posturi director adjunct
COLEGIUL AGRICOL “SANDU ALDEA” CALARASI                                                                                1 / 1
COLEGIUL ECONOMIC CALARASI                                                                                                               1 / 1
COLEGIUL NATIONAL “BARBU STIRBEI” CALARASI                                                                           1 / 1
COLEGIUL TEHNIC “STEFAN BANULESCU” CALARASI                                                                      1 / 1
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ” ELISABETA ROSETTI” ROSETI                                         1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 11 CALARASI                                                                      1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PERISORU                                                                        1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.10 CALARASI                                                                      1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ” BROTACEL” MODELU                                                    1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “AMICII” CALARASI                                                           1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ARICEL” CALARASI                                                          1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ROSTOGOL” CALARASI                                                  1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “STEP BY STEP” CALARASI                                              1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICEL” CALARASI                                                     1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TARA COPILARIEI’’ CALARASI                                   1 / 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 OLTENITA                                                                   1 / 0
LICEUL “ALEXANDRU ODOBESCU” LEHLIU GARA                                                                               1 / 1
LICEUL “DANUBIUS” CALARASI                                                                                                                    1 / 1
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN GEORGE CALINESCU” GRADISTEA                                  1 / 1
LICEUL TEHNOLOGIC “DAN MATEESCU” CALARASI                                                                            1 / 1
LICEUL TEHNOLOGIC “DUILIU ZAMFIRESCU” DRAGALINA                                                            1 / 2
LICEUL TEHNOLOGIC “ION GHICA” OLTENITA                                                                                      1 / 1
LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” MANASTIREA                                                                    1 / 1
LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE BALCESCU” OLTENITA                                                                   1 / 1
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CALARASI                                                           1 / 0
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA                                                                                                            1 / 1
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA                                                                                                     1 / 1
LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU” CALARASI                                                                                1 / 1
LICEUL TEORETIC “NEAGOE BASARAB” OLTENITA                                                                              1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA ” NICOLAE PETRESCU” CRIVAT                                                                       1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU D. GHICA” OLTENITA                                                            1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU VLAHUTA” OLTENITA                                                          1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “CAROL I” CALARASI                                                                                           1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN BRANCOVEANU” CALARASI                                              1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN BRANCOVEANU” VASILATI                                               1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN TEODORESCU” SOLDANU                                                  1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE ION GHICA” RADOVANU                                                            1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “DRAGOS MARIN” STEFAN CEL MARE                                                         1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “GEORGE VALSAN” INDEPENDENTA                                                           1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE MANU” BUDESTI                                                                       1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE MOISIL” ULMENI                                                                           1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “IANCU ROSETTI” ROSETI                                                                                1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZUL” CALARASI                                                                       1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” OLTENITA                                                                         1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA NEDELCIU” FUNDULEA                                                                1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA VODA” CALARASI                                                                            1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE TITULESCU” CALARASI                                                               1 / 2
SCOALA GIMNAZIALA “PROF. LUCIAN PAVEL” OLTENITA                                                             1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” OLTENITA                                                                             1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA “TUDOR VLADIMIRESCU” CALARASI                                                         1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BELCIUGATELE                                                                                         1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CASCIOARELE                                                                                            1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHIRNOGI                                                                                                    1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHISELET                                                                                                     1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANESTI                                                                                                1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANI                                                                                                      1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUZA VODA                                                                                                1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DALGA GARA                                                                                             1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DICHISENI                                                                                                  1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SAT                                                                                  1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOROBANTU                                                                                             1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGOS VODA                                                                                         1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRASINET                                                                                                   1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRUMUSANI                                                                                              1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FUNDENI                                                                                                    1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GALBINASI                                                                                                 1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GURBANESTI                                                                                             1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ILEANA                                                                                                        1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 JEGALIA                                                                                                      1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU                                                                                                       1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU-GARA                                                                                         1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUICA                                                                                                          1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MODELU                                                                                                    1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NANA                                                                                                          1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU                                                                            1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU (PREASNA)                                                    1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORU                                                                                                1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PLATARESTI                                                                                            1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RADU VODA                                                                                            1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAZVANI                                                                                                  1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARULESTI GARA                                                                                 1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SOHATU                                                                                                   1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STEFAN VODA                                                                                       1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TAMADAU MARE                                                                                 1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ULMU                                                                                                        1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UNIREA                                                                                                    1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA ARGOVEI                                                                                  1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA ROSIE                                                                                         1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLAD TEPES                                                                                           1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BORCEA                                                                                                   1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MODELU                                                                                                 1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 STANCEA                                                                                                1 / 1
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CHIRNOGI                                                                                              1 / 0
SCOALA GIMNAZIALA” FLORENTA ALBU” VILCELELE                                                               1 / 0
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA CALARASI              1 / 0
CLUBUL COPIILOR NR.1 OLTENITA                                                                                                     1 / 0
CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR.1 CALARASI                                                                                      1 / 0
PALATUL COPIILOR NR.1 CALARASI                                                                                                   1 / 0

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean www. isj-cl.ro Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0242315949, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00.

 

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide