Joi, 29 septembrie, este convocată ședința ordinară a CL Călărași/Iată ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.09.2016, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINȚE P+M,, situat în municipiul Călăraşi, strada București, nr. 352B, 352C, 352D.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire spaţiu comercial”, situat în strada Bucureşti, nr. 2, municipiul Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,UTR 70,, în intravilanul municipiului Călărași, str. Rocada.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B”, din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași.
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea reprezentanţilor Consiliului Local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 233/23.12.2004 privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al municipiului Călăraşi.
11. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/30.09.2004 privind darea în administrare a unei părţi (sala de sport a Şcolii nr. 12) din imobilul situat în strada Prelungirea Bucureşti, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi, Centrului Bugetar nr. 2 Călăraşi.
12. Proiect de hotărâre privind acordul pentru extinderea Cabinetului Medical Individual Dr. Tomescu Mihaela Nicoleta, situat în municipiul Călărași, str. Mărășești, nr. 1.
13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociației ECOAQUA.
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/05.11.2012 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. şi în Consiliul de Administraţie al S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi.
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unor suprafețe de teren arabil aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în extravilanul comunei Cuza Vodă cu destinația izlaz.
16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.10.2016 – 31.12.2016.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide