Luni, 12 februarie, se va supune aprobării bugetul propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2018

Luni, 12 februarie, Executivul Primăriei va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Călăraşi proiectul de hotărâre privind bugetul pentru anul 2018. Valoarea acestuia este de 102.200.000 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.

Sinteza Bugetului municipiului Călăraşi pe anul 2018

VENITURI: Total 102.200.000 lei

Toată suma provine din secţiunea de funcţionare. Acest lucru se datorează faptului că, prin legea bugetului de stat pe anul 2018, sumele repartizate sunt cu aproximativ 14.000.000 lei mai mici decât anul precedent.

S-a avut astfel în vedere asigurarea cheltuielilor de funcţionare atât pentru aparatul propriu al primăriei cât şi pentru instituţiile/serviciile subordonate acesteia.

11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călăraşi – 20.492 mii lei;

11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 3.542 mii lei;

11.02.09 – finanţarea învăţământului particular – 511 mii lei;

04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit – 32.757 mii lei;

42.41 – subvenţii pentru sănătate pentru asigurarea salariilor asistenţilor medicali şi comunitari din instituţiile de învăţământ – 898 mii lei;

48.02 Venituri proprii – 44.000 mii lei.

 

CHELTUIELI: Total 102.200.000 lei:

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe – aparat propriu al primăriei, în suma de 16.492 mii lei, alcătuit din: cheltuieli de personal 14.073  mii lei, bunuri şi servicii 2.186 mii lei.

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

suma totală de 1.625 mii mii lei este formată din:

  1. Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor – 1280 mii lei (cheltuieli de personal – 1.260 mii lei, bunuri şi servicii – 20 mii lei);
  2. Cotizaţii diferite organisme – 295 mii lei;
  3. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC – 40 mii lei.

Capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi – 200 mii lei, reprezintă dobânda împrumut bancar BCR pentru investiţii.

Capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională – 5.525 mii le, din care:

1.Poliţia locală – 5.425 mii lei;

-cheltuieli de personal – 5.100 mii lei, în care se include şi norma de hrană a poliţiştilor locali, bunuri şi servicii – 295 mii lei

2.Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor – 50 mii lei.

Capitolul 65.02 Învăţământ, bugetul pentru învăţământul preuniversitar de stat însumează 8.027 mii lei. Scăderea mare a acestui buget se datorează trecerii finanţării cheltuielilor cu salariile din învăţământul preuniversitar de stat în sarcina Inspectoratului Şcolar al Judeţului Călăraşi. Astfel, au rămas în sarcina primăriei cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea acestora, precum şi realizarea anumitor cheltuieli de investiţii şi finanţarea unor proiecte cu finanţare din FEN.

Situaţia se prezintă astfel:

-cheltuieli cu bunuri şi servicii – 5.970 mii lei;

-cheltuieli cu finanţarea unor proiecte – 362  mii lei;

-cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale – 526 mii lei.

Capitolul 66.02 Sănătate – 920 mii lei (asistenţi şcolari şi comunitari – 915 mii lei, cheltuieli transport donatori de sânge – 5 mii lei)

Capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie – 14.571 mii lei din care:

1.Sport 3.600 mii lei, astfel:

-Asociatia Fotbal Club Dunărea 2005 – 1.200 mii lei;

-Asociatia Handbal Club 2015 – 2.000 mii lei;

-Tineret şi sport, cultura etc – licitaţie proiecte Legea nr.350/2005 – 200 mii lei;

-Clubul Sportiv Şcolar – 150 mii lei;

-Clubul Sportiv Municipal – 250 mii lei;

2.Întreţinere zone verzi – Serviciul Pavaje spaţii verzi – 3.630 mii lei din care:

-cheltuieli de personal – 2.280 mii lei;

-bunuri şi servicii – 1.100  mii lei;

3.Întreţinere zone verzi – P.M.C. – 1.869 mii lei

4.Complex agrement Zoo-Dumbrava – 1.872 mii lei din care:

-cheltuieli de personal – 1.260 mii lei;

-bunuri şi servicii – 612 mii lei,

5.Servicii religioase – sprijin parohiile din municipiul Călăraşi – 460 mii lei

6.Alte servicii în domeniul culturii, recreării – 1.820 mii lei, suma cuprinzând programele culturale, artistice şi alte evenimente şi acţiuni.

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenta socială – 26.192 mii lei din care:

1.Căminul de bătrâni Antim IVIREANUL – 1.900 mii lei:

-cheltuieli de personal – 1.200 mii lei

-bunuri şi servicii – 700  mii lei;

2.Asistenţă socială în caz de invaliditate (inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap) – 16.960 mii lei din care:

-cheltuieli de personal – 6.227 mii lei;

-bunuri şi servicii – 266 mii lei;

-asistenţă socială – 10.458 mii lei.

De menţionat că suma de 14.453 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate (90%), diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului (10%).

3. Creşa săptămânala – 1.392 mii lei, din care 206 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.

-cheltuieli de personal – 1.000 mii lei;

-bunuri şi servicii – 380 mii lei;

4.Ajutoare sociale de încălzire – 155 mii lei (35 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate), diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.

5.Cantina de ajutor social – 1.634 mii lei din care:

-cheltuieli de personal – 720 mii lei;

-bunuri şi servicii – 900 mii lei.

6.Direcţia de Asistenţă Socială (inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou şi adăpostul de noapte) – 3.160 mii lei din care:

– cheltuieli de personal – 3.000 mii lei;

– bunuri şi servicii – 160 mii lei.

70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 18.935 mii lei din care:

1.Locuinţe P.M.C. – 1.320  mii lei;

2.Alimentare cu apă – 130 mii lei, iluminatul public – 3.971 mii lei, extinderi reţele alimentare cu gaze – 200 mii lei.

La aceste sume se adauga rată la împrumutul SAMTID contractat de SC Ecoaqua S.A. în suma de 400 mii lei.

5.Serviciul public Pieţe şi oboare – 2.4250 mii lei din care:

-cheltuieli de personal – 2.000 mii lei;

-bunuri şi servicii – 425 mii lei.

SPCT-AFL are un buget de 5.600 mii lei din care:

-cheltuieli de personal – 3.600 mii lei;

-bunuri şi servicii – 2.000 mii lei.

Capitolul 74.02 Protecţia mediului – 11.502 mii lei

1.Serviciul public Câini fără stăpân 2.800 mii lei din care:

-cheltuieli de personal – 1.800 mii lei;

-bunuri şi servicii – 1.000 mii lei.

2.Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – 5.570 mii lei.

3.Canalizare şi tratarea apelor reziduale – 1.002 mii lei.

Capitolul 84.02 Transporturi – 7.504 mii

1.Serviciul public Pavaje Spaţii verzi – 4.850 mii lei din care:

-cheltuieli de personal – 2.350 mii lei;

-bunuri şi servicii – 2.500 mii lei;

-dobânzi leasing – 60 mii lei.

2.Străzi P.M.C. – 867 mii lei.

3.Subvenţii transport local – 2.000 mii lei.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide