Municipalitatea a aprobat modalitatea de atribuire a Serviciului de Transport Public Local de călători în Călăraşi

RODICA DOHOT. În şedinţa ordinară de la finele lunii trecute, consilierii locali au aprobat documentaţia de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Călăraşi, caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători, Regulamentul Serviciului de Transport Public Local şi fişa de date a delegării prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de călători (care cuprinde şi cerinţele privind eligibilitatea şi criteriile de selecţie a ofertelor).

Gestiunea serviciului de transport public local de călători în municipiul Călăraşi va fi delegată unui operator autorizat şi selectat ca urmare a procedurii de delegare prin licitaţie publică deschisă, perioada de delegare fiind de 6 ani de la data încheierii contractului.

Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Călăraşi va fi asigurat de operatorul de transport SC ALITRANS COM SRL în aceleaşi condiţii prevăzute în contractul 5T/1999 modificat şi completat, până la semnarea unui contract de delegare cu un operator autorizat şi selectat ca urmare a proceduri de delegare prin licitaţie publică deschisă.

În expunerea de motive se arată faptul că între Consiliul Local al municipiului Călăraşi şi SC ALI TRANS COM SRL a existat un contract de concesiune a serviciului de transport public local de călători care şi-a încetat efectele la data de 22.04.2013 în baza prevederilor art. 28 alin. 1 lit. a din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, autoritatea publică locală trebuie să încheie un nou contract de delegare a serviciului de transport public local de călători în municipiul Călăraşi.

Municipiul Călăraşi nu dispune de resursele financiare necesare pentru a administra acest serviciu în modalitatea gestiunii directe, de aceea cheltuielile de achiziţie a unor mijloce de transport ecologice sau cu un grad scăzut de poluare, cheltuielile legate de autorizare şi licenţiere, cheltuielile legate de personalul specializat aferent, cheltuielile de exploatare şi eventualele cheltuieli financiare, nu pot fi suportate din bugetul local.

În aceste condiţii, administrarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze este mai eficient să fie atribuită în modalitatea gestiunii delegate pe baza unei proceduri elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 263/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii servicilor de transport public local.

În vederea asigurării continuităţii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, serviciul va fi prestat în continuare de operatorul de transport SC ALITRANS COM SRL în aceleaşi condiţii prevăzute în contractul 5T/1999 modificat şi completat, până la semnarea unui contract de delegare cu un operator autorizat şi selectat ca urmare a procedurii de delegare prin licitaţie publică deschisă.

După aprobarea modalităţii de atribuire, consilierii locali s-au reunit vineri, 2 august, într-o şedinţă extraordinară, de această dată pentru a-şi da acordul pentru încheierea contractului dintre SC ALITRANS COM SRL şi Primăria Călăraşi, întrucât fără un act adiţional la contract, operatorul nu mai putea executa servicii de transport. ALITRANS COM SRL va executa aceste servicii de transport local până când, în urma licitaţiei va fi stabilit noul câştigător al contractului privind concesiunea serviciului de transport public local de călători în municipiul Călăraşi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide