Nicolae Râjnoveanu a convins, pentru al cincilea mandat consecutiv, că merită să fie primarul comunei Roseţi

Mircea Brânduşă. De 17 ani, Nicolae Râjnoveanu este primarul localităţii Roseţi. Aflat la al cincilea mandat, după clasificarea Asociaţiei Comunelor din România domnia sa poate fi considerat un primar de cinci stele. Ucenicia în administraţia publică locală a facut-o în cele două mandate de viceprimar. În toţi aceşti ani a fost aproape de oameni, le-a ascultat păsurile, le-a sărit în ajutor, dacă era nevoie şi astfel a câştigat încrederea semenilor săi mandat, după mandat. În sat i-a mers vestea că este un bun gospodar. Şi într-adevăr este. Realizările primăriei confirmă acest lucru. Dacă faci ceva pentru comunitate, oamenii te aleg întrucât continuitatea în funcţie, mai ales în cazul domnului Râjnoveanu, contează foarte mult, deoarece au fost proiecte care nu s-au finalizat în mandatul în care au fost lansate, astfel că ideile edilului trebuiau duse mai departe. Social-democratul a reuşit să realizeze lucruri bune în folosul comunităţii din Roseţi, cele mai importante fiind următoarele:

Extinderea alimentării cu apă şi canalizarea în toată comuna, finalizarea infrastructurii stradale prin asfaltarea drumurilor comunale, achiziţionarea unui  microbuz şcolar. În aceeaşi perioadă s-a modernizat şi reţeaua de iluminat public, care acum acoperă toată suprafaţa locuibilă a localităţii şi, nu în ultimul rând, s-a reuşit asigurarea de condiţii optime pentru desfăşurarea procesului educativ la toate şcolile şi grădiniţele din comună. Om credincios şi cu frica lui Dumnezeu, primarul Râjnoveanu a sprijinit renovarea bisericilor din localitate ori de câte ori a fost cazul. Apogeul l-a reprezentat însă finanţarea proiectului european în valoare de 2,5 milioane, prin PNDR – Măsura 3.2.2. care a avut ca obiective:

– Reabilitare gospodărie de apă şi extindere reţea;

– Sistem de canalizare menajeră, inclusiv staţie epurare;

– Renovare Cămin Cultural;

– Modernizare străzi principale;

– Amenajare rigole stradale;

– Înfiinţare Centru Social.

Un alt proiect important realizat prin FEADR a fost „Dezvoltarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi – Municipalitatea Silistra”. Pentru primul an din acest mandat, Nicolae Râjnoveanu a stabilit o listă de investiţii care cuprinde o serie de lucrări importante pentru comunitate aflate în diferite stadii de execuţie:

– Executare plan urbanistic general comuna Roseţi;

– Construire scenă de vară pentru evenimente cultural artistice;

– Înfiinţare centrală fotovoltaică;

– Înfiinţare sistem de canalizare, Staţie de Epurare şi Extindere Reţea Apă – etapa a II-a;

– Realizare P.U.Z. – Extindere intravilan Zona Est;

– Amenajare trotuare;

– Extindere sediu Dispensar Uman;

– Înfiinţare Piaţă Agroalimentară pentru comercializare produse lactate, din carne şi legumicole;

– Sistematizare platformă gunoi;

– Înfiinţare rampă ecologică de depozitare a gunoiului de grajd;

– Executare S.F. şi P.T.;

– Dotarea primăriei cu pod plutitor în zona de trecere a braţului Borcea;

– Dotarea primăriei cu autogunoieră pentru colectarea gunoiului menajer;

– Înfiinţare programe – pachete software şi aplicaţii informatice;

– Achiziţionare echipamente şi instalaţii IT;

– Lucrări de renovare la şcoli şi grădiniţe;

– Instalare sistem de supraveghere comunal;

– Modernizare şi dotare cămin cultural;

– Modernizare grădiniţă cu program prelungit.

Pentru că experienţa îşi spune cuvântul în accesarea fondurilor, primarul Râjnoveanu are în continuare proiecte importante, pe care doreşte să le ducă la îndeplinire în această legislatură cum ar fi:

  1. „Modernizare Drumuri de Interes Local în Comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”, având ca scop executarea lucrărilor de modernizare a străzilor prin prevederea unui sistem rutier modern realizat din beton asfaltic;
  2. „Modernizare Şcoli Comuna Roseţi, Construire Sală de Sport şi Baze Sportive”, având ca scop modernizarea întregului ansamblu şcolar al comunei Roseţi, prin renovarea, amenajarea şi dotarea corespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a tuturor obiectivelor aflate în componenţa lui ( Corpurile A,B,C,D,E şi terenurile de sport;
  3. „Modernizarea şi Extinderea Sistemului de Iluminat Public Stradal din Comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”, având ca scop diminuarea mediului ambiant cu dioxid de carbon.

Pentru toţi anii petrecuţi în primăria Roseţi, Nicolae Râjnoveanu mulţumeşte, în primul rând, cetăţenilor comunei pentru că au fost şi sunt alături de el. Apoi, colegilor din primărie, legislativului local şi tuturor celorlalte instituţii pentru sprijinul acordat. Nu în ultimul rând, domnului Cosmin Negoiţă (un tânăr capabil, devotat muncii sale) referentul de specialitate din serviciul achiziţii publice, pentru implementarea a o serie de proiecte de modernizare a comunei, care au îmbunătăţit considerabil viaţa locuitorilor. Prin ceea ce s-a întâmplat în mandatele sale, Roseţi este, cum îi place primarului Nicolae Râjnoveanu să spună, „o comună bogată, iar bogăţia oamenilor de aici este hărnicia lor.”

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide