Numărul posturilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi a fost suplimentat de la 170 la 178

În ședința Consiliului Județean din 31 iulie a.c. a fost aprobată noua organigramă a CJ Călărași, aceasta fiind redimensionată cu 8 posturi în plus.

Astfel, s-a aprobat înfiinţarea: în cadrul Direcției Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, la Compartimentul Managementul Proiectelor, a două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent; în cadrul Direcției Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe a Compartimentului Neutralizarea Deşeurilor de Origine Animală a unei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent; în cadrul Direcției Management şi Resurse Umane, la Serviciul Resurse Umane – Compartimentul Promovare Judeţ, a două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, respectiv referent clasa III, gradul profesional asistent; în cadrul Direcției Management şi Resurse Umane a Compartimentului de Guvernanţă Corporativă şi Instituţii Publice Subordonate, compus din 3 funcţii publice:

– o funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;

– o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

– o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent.

În expunerea de motive a președintelui CJ, Vasile Iliuță, se argumentează necesitatea înființării acestor noi funcții.

„Pentru o mai bună coordonare a activităţii serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi pentru o mai bună funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, propun înfiinţarea unor compartimente din structura acestuia.

Urmare a unei analize a activităților, fișelor de post precum și a necesităților instituționale, apreciez că se impun o serie de modificări organizatorice care să conducă la o performanță crescută a personalului, precum și la obținerea unor rezultate mai bune în atingerea obiectivelor, schimbări care, în situația în care le apreciați necesare, se vor putea concretiza prin adoptarea unui proiect de hotărâre care să fie supus dezbaterii și votului autorităţii deliberative – Consiliul Județean Călărași.

O primă remarcă vizează activitatea Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe. În cadrul acestei Direcții funcționează Compartimentul Managementul Proiectului cu 8 posturi dintre care 4 funcţii publice şi 4 posturi contractuale.

Astfel, apreciez că se impune înfiinţarea a două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, pentru optimizarea activității, majoritatea atribuţiilor compartimentului fiind specifice exercitării funcţiei publice.

Tot în cadrul Direcției Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, se impune înfiinţarea Compartimentului Neutralizarea Deşeurilor de Origine Animală cu o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent.

Ţinând cont de importanţa strategică a promovării imaginii Judeţului Călăraşi în ţară şi peste hotare, precum şi a autorităţii deliberative care o reprezintă, consider necesară şi oportună înfiinţarea, în cadrul Direcției Management şi Resurse Umane, la Serviciul Resurse Umane – Compartimentul Promovare Judeţ, a două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, respectiv referent clasa III, gradul profesional asistent.

Întrucât Consiliul Judeţean Călăraşi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor imperative ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pusă în aplicare de Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, consider că se impune înfiinţarea, în cadrul Direcției Management şi Resurse Umane, a Compartimentului de Guvernanţă Corporativă şi Instituţii Publice Subordonate, compus din 3 funcţii publice:

a) o funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;

b) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

c) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent.”

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide