Pentru calitatea educației, Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași a fost notată cu „Foarte Bine” de către ARACIP

În urma evaluării externe a calității educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar, realizată de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) la Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași, pentru anul școlar 2016-2017, instituția de învățământ a primit calificativul „Foarte Bine” la toți cei 24 de indicatori evaluați.

Directorul școlii, prof. Alina Lotrea, a declarat că acest lucru este un motiv de mândrie pentru toate cadrele didactice ale școlii, iar acest calificativ nu reprezintă decât rezultatul muncii fiecăruia. Școala Mircea Vodă îi așteaptă, în această perioadă, pe părinți să îi înscrie pe cei mici la clasa pregătitoare, termenul limită fiind 31 martie a.c. Directorul școlii a ținut să menționeze că mai sunt doar 5 locuri libere la această clasă.

Ce este A.R.A.C.I.P.?

Instituție publică de interes național, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli, înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006.

Care este misiunea ARACIP?

A.R.A.C.I.P. realizează:

-evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de educație;

-autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar.

Care sunt activitățile ARACIP?

-realizează activitatea de evaluare și acreditare a furnizorilor de educație din învățământul preuniversitar;

-efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educației, evaluarea calității educației din învățământul preuniversitar;

-realizează, împreună cu inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerului Educației Naționale activitatea de monitorizare și control al calității

efectuează, cel puțin o dată la 3 ani, evaluarea organizațiilor furnizoare de educație acreditate;

-propune Ministerului Educației Naționale înființarea și acreditarea, prin ordin, a instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învățământ, program de studii și calificare profesională, după caz;

-elaborează standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță, metodologia de evaluare instituțională și de acreditare, manuale de evaluare internă a calității, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calității învățământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătățire a calității invățământului preuniversitar, codul de etică profesională a experților în evaluare și acreditare.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide