PRIMĂRIA CĂLĂRAȘI | ANUNŢ DE LICITAŢIE

Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CALARASI, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro

Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:

Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren ce aparţine domeniului privatal municipiului Cãlãraşi, în suprafaţã de 44.400 mp, situat in tarlaua 99/1, parcela2, în extravilanul municipiului Calarasi, cu destinatia înfiinţare culturifurajere şi de cereale.

Informatii privind documentatia de atribuire:

Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplaral documentatiei de atribuire:  persoanele pot intra in posesia documentatiei de atribuire inaintand o solicitare scrisa in acest sens.

Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Serviciul investitii si infrastructura, etajul 2,  din cadrul Primariei Municipiului Calarasi

Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006:    Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia solicitantului contra cost, la o valoarede 50 de lei, platibili la casieria unitatii.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 07.11.2018, ora 16:30

Informatii privind ofertele:

Data limita de depunere a ofertelor: 13.11.2018, ora 16:30

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Cãlãraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Servicul investitii şi infrastructurã.

Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare oferta: fiecare participant poate depune doar o singura oferta pe suprafaţã, într-un exemplar

Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 14.11.2018

Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Cãlãraşi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 22.10.2018

PRIMAR

DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA ARGOVEI / INFORMARE

R O M A N I A / JUDETUL CALARASI / PRIMARIA COMUNEI VALEA ARGOVEI Tel 0242645623 /Fax.0242645680, cod 917275, e-mail primaria_valea_argovei@yahoo.com...

Închide